Forskningspublicering på DTU

DTU's forskningsdatabase

DTU Orbit er DTU's officielle forskningsdatabase. I DTU Orbit kan du få overblik over DTU’s videnskabelige publikationer og aktiviteter.

Læs mere om forsknings-output og registrering i DTU Orbit på DTU Inside (DTU-login)
Læs mere om DTU Orbit
DTU Orbit

 

DTU’s publiceringspolitik

DTU’s publiceringspolitik dækker videnskabelige værker med DTU-ansatte som forfattere. Værker drejer sig typisk om artikler, konferencebidrag og bogkapitler, der gennemgår peer-review.

Grundpiller i publiceringspolitikken er:

  • Kvalitet & anerkendelse
    - DTU publicerer forskning af højeste kvalitet, og resultaterne publiceres i de mest anerkendte publiceringskanaler inden for de relevante fagdiscipliner.
  • Tilgængelighed & synlighed
    - DTU ønsker den maksimale adgang, anvendelse og udnyttelse af de videnskabelige resultater, således at DTU’s forskning er til gavn for samfundet. Tilgængelighed og synlighed opnås bedst igennem Open Access.

DTU's publiceringspolitik (pdf) 

DTU og Open Access

DTU anbefaler Open Access-publicering og flere og flere bevillingsgivere stiller krav om Open Access. Formålet med Open Access er at give umiddelbar, online og gratis adgang til forskningsresultater uden nogen former for restriktioner.

Læs mere om Open Access

 

ORCID og DTU

ORCID, Open Researcher og Contributor ID er et internationalt udbredt persistent og unikt forsker-id, som følger dig uanset arbejdssted, stillingsbetegnelse eller navneskift.

På DTU kan du registrere et ORCID i DTUBasen eller, hvis du allerede har et ORCID, knytte det til din profil i DTUBasen.

Læs mere om ORCID
 

Tildeling af DOI til publikationer, rapporter og dataset 

En DOI, Digital Object Identifier, kan tildeles forskningsdata, -publikationer og -resultater som en unik identifikator; en slags cpr-nummer for de pågældende data. DOI'er gør det lettere for andre både at finde og citere forskningsresultater korrekt, og DOI'er bruges globalt.

Langt de fleste forlag tildeler allerede de videnskabelige artikler DOI'er, når de publiceres, men DOI'er kan også tildeles datasæt via DataCite-systemet.

Du kan læse mere om brugen af DOI'er på DTU på DTU Inside.

Tildeling af DOI til publikationer, rapporter og datasæt (DTU-login)

 

Hvad er Predatory journals (på dansk: røvertidsskrifter) og hvordan undgår du at gå i fælden.

Predatory journals