Forskningsdata og datamanagement

Forskningsdata

Forskningsdata er alle de resultater og analyser, der ligger bag et forskningsprojekts opdagelser og konklusioner. Forskningsdata kan have meget forskellig karakter og forskellige formater. Nogle data er følsomme eller fortrolige og kræver særlig opmærksomhed, f.eks. persondata.

Forskningsdata og forskningsdatamanagement er grundstenen for vores resultater. DTU Bibliotek understøtter DTU's forskere, herunder ph.d.-studerende, med vejledning, værktøjer, undervisning, politikker og retningslinjer. Derudover driver vi DTU Data, DTU's platform til datapublicering.
 

DTU Data

DTU Data er DTU's repositorie til forskningsdata. DTU data gør det muligt publicere, synliggøre og finde forskningsdata, der er genereret i forskningsprojekter på DTU eller af DTU-forskere. 

Læs mere om DTU Data

Find data i DTU Data

 

Datamanagement

Sikker håndtering af forskningsdata og god datamanagement er en forudsætning for forskningens troværdighed og for, at resultaterne kan reproduceres. Datamanagement er relevant i alle faser af et forskningsprojekt: i planlægningen, i selve forskningen og i publiceringen samt ved deling af resultaterne - altså også efter projektets afslutning.

DTU Bibliotek vejleder og underviser i håndtering af forskningsdata, data management, og i arbejdet med data management planer (DMP), for DTU's forskningsprojekter. Vi understøtter at forskningsdata håndteres efter FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable).

Som forsker på DTU kan du benytte DeiC DMP (tidligere DMPonline), et værktøj med skabeloner til data management planer, som guider dig i processen med at udvikle en data management plan for dit projekt.

DeiC DMP

Find mere om DTU Biblioteks services på DTU Inside (DTU-login)
 

DTU's politik omkring forskningsdata

DTU’s politik for forskningsdata skal støtte forskere og studerende i beslutninger omkring håndtering af data. Politikken rummer også en definition af begreberne forskningsdata og forskningsdatamanagement (RDM), samt giver klare retningslinjer for, hvordan ansvaret for håndteringen af de forskellige praksisser vedrørende forskningsdata er fordelt mellem dig som forsker, institutledelsen og DTU.

Formålet med politikken er at beskrive, hvordan forskningsdata forvaltes på DTU og derigennem sørge for, at forskningen på DTU er i overensstemmelse med ”Den danske kodeks for integritet i forskningen”.

DTU’s politik for forskningsdatamanagement (pdf)

Se også
National strategi for FAIR data management