Om DTU Orbit

DTU's forskningsdatabase

DTU Orbit indeholder information om DTU-publikationer fra 1996 og frem.

Derudover findes også publikationer fra det tidligere Forskningscenter Risø fra 1958, DTU Miljø fra 1966, fra DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Space fra 2007, det tidligere DTU Diplom/IHK fra 1971 samt fra det tidligere DTU Veterinærinstituttet og det tidligere DTU Transport fra 2007 (fra fusionen med sektorforskningsinstitutionerne). DTU Orbit indeholder også information om et begrænset udvalg af publikationer fra før 1996 og fra nogle ansattes tidligere ansættelser.

Bemærk at DTU Orbit kun inkluderer publikationers fuldtekst, når ophavsretten tillader det.

DTU-ph.d.-afhandlinger er tilgængelige i fuldtekst fra 2007 og frem.

Data fra DTU Orbit høstes også af søgemaskiner som f.eks. Google.

DTU Orbit - DTU's forskningsdatabase 
 

Registrering af forsknings-output i DTU Orbit

Forskning produceret af forskere i deres tid på DTU skal registreres i DTU Orbit. Data i DTU Orbit anvendes i forbindelse med f.eks. interne statistikker og evalueringer. Desuden synliggøres DTU’s forskning for omverdenen.

Den obligatoriske registrering omfatter alle publikationer, hvor en eller flere DTU-ansatte er forfatter - dvs. hvor DTU affilieres. Derudover kan projekter og aktiviteter registreres efter behov.

Det er den enkelte ansattes eget ansvar at sikre, at listen over egne publikationer i DTU Orbit er opdateret.
 

Proceduren for registrering af forsknings-output

DTU Bibliotek finder og registrerer størstedelen af de publikationer, som produceres af ansatte på DTU. De publikationer, som vi ikke finder, skal den ansatte selv give os besked om.

Tilføj/ret forskning (for DTU-ansatte)
- se oversigt over egne publikationer i DTU Orbit med mulighed for at tilføje eventuelt manglende publikationer samt projekter og aktiviteter og editere eget CV.

Læs mere om forsknings-output og registrering i DTU Orbit på DTU Inside (DTU-login)
 

Kontakt

Spørgsmål vedrørende DTU Orbit og forskningsregistrering kan rettes til orbit@dtu.dk.