Ophavsret

Ophavsret er relevant for dig, hvad enten du er studerende, forsker eller underviser på DTU. Også for andre brugere af DTU Bibliotek er ophavsret relevant.

Ophavsret kommer nemlig i spil, når du vil bruge eller citere andres arbejde, billeder og figurer etc. i forbindelse med forskning, undervisning, undervisningsmateriale og opgaveskrivning. Eller når andre vil bruge, noget du har produceret eller skrevet. Også i forbindelse med brug af video og streaming i undervisningen, kommer disse rettigheder i spil.

Opmærksomhed på ophavsret er væsentlig i forhold til overdragelse af rettigheder til et forlag, når du publicerer videnskabelige artikler, ikke mindst i forhold til Open Access-publicering.

Ophavsret dækker over det sæt af love, regler og aftaler, der sikrer, at den, som skaber et litterært eller kunstnerisk værk, har nogle juridiske rettigheder til værket.

Det betyder, at man som udgangspunkt ikke kan bruge eller kopiere en andens værk uden, at have fået lov af rettighedshaveren.

Dermed bliver ophavsret også relevant i forhold til de materialer, litteratur og databaser, DTU Bibliotek stiller til rådighed for vores brugere.

Heldigvis, er der både i lov, afgørelser, samt i de aftaler DTU indgår med rettighedshaverne, undtagelser, der gør, at man som studerende eller ansat på DTU (og som borger i Danmark) kan anvende disse værker, uden at skulle have fat i hver enkelt ophavsmand.

Du kan læse meget mere om ophavsret i forskning og undervisning på DTU på DTU Inside.

Ophavsret på DTU Inside (DTU-login)