Forskningsanalyse og bibliometri

DTU Bibliotek udarbejder bibliometriske analyser af DTU’s forskningspublikationer for universitet, institutter, sektioner og forskere. Analyserne indgår i DTU's og institutternes årsrapporter samt i afrapportering på strategisk rammekontrakt. Analyserne anvendes også til benchmarking med andre universiteter og til afdækning af DTU’s samarbejde med universiteter og erhvervsliv.
 

DTU RAP - DTU Research Analytics Platform

DTU RAP er det primære datagrundlag, når DTU Bibliotek udarbejder bibliometriske analyser af DTU’s forskningspublikationer for universitet, institutter, sektioner og forskere.

DTU RAP - Beta (DTU-login)
Læs mere om DTU RAP
 

Ranking af DTU

DTU Bibliotek står for indberetning til internationale universitetsranglister samt analyse og formidling af DTU's placeringer her. Læs mere om DTU og ranking på DTU's hjemmeside.

Ranking på DTU.dk