Forskningsanalyse og bibliometri

DTU Bibliotek udarbejder bibliometriske analyser af DTU’s forskningspublikationer for universitet, institutter, sektioner og forskere. Analyserne indgår i DTU's og institutternes årsrapporter samt i afrapportering på strategisk rammekontrakt. Analyserne anvendes også til benchmarking med andre universiteter og til afdækning af DTU’s samarbejde med universiteter og erhvervsliv.
Vi står også for indberetning til internationale universitetsranglister samt analyse og formidling af DTU's placeringer her.

DTU Research Analytics Platform
Til at understøtte analysearbejdet benytter vi i stigende grad DTU Research Analytics Platform (DTU RAP), som DTU Bibliotek også drifter og videreudvikler. Platformen giver et overblik over forskernes, sektionernes og institutternes forskningsoutput og citationsimpact baseret på publikationer i Web of Science. Platformen understøtter således også evalueringen af DTU's institutter og sektioner og leverer indikatorer til internationale forskningsevalueringer. DTU RAP giver også mulighed for at trække sampublikationsanalyser af DTU’s samarbejde med andre universiteter og erhvervsliv. 

DTU Research Analytics Platform (DTU-login)
 

Kontakt

Christina Steensboe

Christina Steensboe Chefkonsulent, Forskningsanalyser Mobil: 51157405