Referencehåndtering

Referencehåndtering handler om at holde styr på den litteratur, man bruger i sit studie eller i sin forskning, og er derfor en vigtig del af det faglige arbejde for både studerende og forskere.

For at kunne redegøre korrekt for sine kilder må man udarbejde referencer eller litteraturhenvisninger i sit arbejde.

Der er to hovedformål med at have referencer:

  1. De skal yde dokumentation for den del af teksten, der bygger på andres arbejde, så det er muligt at identificere, hvad der er resultat af egen tankevirksomhed, og hvad der stammer fra andre kilder. Argumentationen eller påstanden kan efterfølgende afprøves, og det kan vurderes, om arbejdet bygger på et gyldigt grundlag, eller om vigtig information mangler.
     
  2. Referencerne skal sikre mulighed for identifikation og genfinding af de omtalte dokumenter.
     

Hvorfor referencehåndtering?

Det gode videnskabelige arbejde kendetegnes ved velovervejet brug af referencer, eller kilder. Det er vigtigt at redegøre for disse kilder for at kunne dokumentere ens resultater og konklusioner korrekt ud fra den litteratur, man har læst og anvendt. Læseren skal kunne vurdere, om det pågældende arbejde bygger på indhold og intellektuel tankevirksomhed, som stammer fra andre. Derudover er det også uærligt ikke at give sine kilder den anerkendelse, de fortjener.

Der er tale om en balanceakt på flere punkter: hvis man citerer andre i meget stort omfang, kommer produktet til at savne originalitet; hvis man undlader at gøre det, bliver det subjektivt og uvidenskabeligt.
 

Referenceværktøj

Der findes forskellige værktøj til at holde styr på sine referencer, bl.a. Mendeley. På DTU har vi købt adgang til den udvidede Mendeley Institutional Edition, dermed har alle på DTU et referencehåndteringsværktøj, som også understøtter samarbejde. 

Mendeley & DTU
Mendeley


Litteraturhenvisninger

Der er flere metoder til at skrive referencer og henvisninger i videnskabelige arbejder.
På DTU har vi ingen foretrukken metode.


DTU Bibliotek afholder kurser og webinarer om referencehåndtering og Mendeley

Kurser og webinarer

Hvis du som ansat eller studerende på DTU anvender generative AI-systemer (ChatGPT, BingChat, o.lign.) skal du - helt på samme måde som hvis du bruger andre værktøjer – sørge for at dokumentere anvendelsen og kildeangive korrekt.

Læs mere