DTU-forskere og -undervisere

 
 

 
 

DTU Orbit

I DTU's forskningsdatabase, DTU Orbit registreres forskning output produceret af ansatte på DTU. De publikationer, som DTU Bibliotek ikke finder og registrerer, kan den ansatte tilføje:

DTU Data

DTU's repository til opbevaring og publicering af forskningsdata, DTU Data gør det muligt at publicere, synliggøre og finde forskningsdata, der er genereret i forskningsprojekter på DTU eller af DTU-forskere.