Open Science

DTU Bibliotek understøtter Open Science på DTU.

DTU Bibliotek arbejder dagligt med at skabe Open Access til forskningspublikationer og forskningsdata fra DTU. Open source software udviklet på DTU kan arkiveres i vores systemer. Vi understøtter også citizen science, hvor det giver mening.
 

Guide til Open Science på DTU

DTU Bibliotek har udviklet et værktøj til støtte for DTU's forskere i arbejdet med Open Science. Guiden giver dig de nødvendige retningslinjer og informationer for, at du kan fremtidssikre dit forsknings output gennem Open Science.
Guide to Open Science at DTU 
 

Redskaber

DTU Bibliotek står bag tre grænseflader, der på hver sin vis og til sammen understøtter, at DTU som universitet kan arbejde åbent med sin forskning - Open Science.

DTU Findit
- adgang til videnskabelig litteratur og binder DTU-publikationer og DTU-data sammen
Læs hvordan DTU Findit understøtter Open Science

DTU Orbit
- registrering af DTU's forskningspublikationer og -projekter
Læs hvordan DTU Orbit understøtter Open Science

DTU Data
- repositorium for DTU's forskningsdata
Læs hvordan DTU Data understøtter Open Science