Om DTU RAP

DTU Research Analytics Platform

DTU RAP er det primære datagrundlag, når DTU Bibliotek udarbejder bibliometriske analyser af DTU’s forskningspublikationer for universitet, institutter, sektioner og forskere. Analyserne indgår i DTU's og institutternes årsrapporter samt i afrapportering på strategisk rammekontrakt. Analyserne anvendes også til benchmarking med andre universiteter og til afdækning af DTU’s samarbejde med universiteter og erhvervsliv.

DTU RAP er udviklet og driftes af DTU Bibliotek. Platformen giver et overblik over forskernes, sektionernes og institutternes forskningsoutput og citationsimpact baseret på publikationer i Web of Science. Platformen understøtter således også evalueringen af DTU's institutter og sektioner og leverer indikatorer til internationale forskningsevalueringer.

DTU RAP giver også mulighed for at trække sampublikationsanalyser af DTU’s samarbejde med andre universiteter og erhvervsliv.

Adgang til DTU RAP kræver DTU-login.
 

Kontakt

Christina Steensboe

Christina Steensboe Chefkonsulent, Forskningsanalyser Mobil: 51157405