Kildeangivelser ved brug af generativ AI

- kunstig intelligens / artificial inteligence i forskning og opgaveskrivning

Hvis du som ansat eller studerende på DTU anvender generative AI-systemer (ChatGPT, BingChat, o.lign.) skal du - helt på samme måde som hvis du bruger andre værktøjer – sørge for at dokumentere anvendelsen og kildeangive korrekt.

Anvender du generativ AI, er det dit ansvar at dokumentere din brug af AI og dermed tydeliggøre, hvor din viden stammer fra, ligesom det er dit ansvar at følge de akademiske standarder for troværdighed, ansvarlighed og videnskabelig redelighed. Dette følger af bl.a. DTU’s Æreskodeks og Principper for god videnskabelig praksis (DTU Inside, DTU-login), herunder særligt Vancouver Guidelines.

Hvis du anvender Generativ AI til at finde eller udarbejde svar, viden, løsninger, tekster eller omformuleringer, skal du sørge for:

  • at kildeangive din brug af Generativ AI
  • at gemme AI-resultatet (inkl. tidspunkt, søgeprompt, resultat og version/model) enten som et screenshot eller appendix til brug for fremtidig dokumentation
  • om muligt at undersøge, hvilke kilder den AI, du har benyttet, har tekst- og dataminet fra, og notere dette

Husk, at de udsagn/resultater/links m.v., du får ved brug af generativ AI, kan være faktuelt forkerte, som følge af den måde, generative AI-modeller virker på.

Kildeangivelse ved brug af generativ AI til skriftlige arbejder

Kildehenvisninger kan udarbejdes på mange forskellige måder, og DTU har ingen foretrukken ”output style”. Du skal dog være opmærksom på, at din studieretning, fagområde og/eller specifikke tidsskrifter kan have særlige krav til udformningen af kildeangivelser.

Nedenfor finder du links til udvalgte ”output styles” og deres formateringsregler ved kildeangivelse af generativ AI:

Har du spørgsmål til referencehåndtering og ”output styles”, er du velkommen til at sende en mail til bibliotek@dtu.dk
 

Brug af AI-billeder, -video og -lyd

Når du anvender Generativ AI til at producere nye billeder, video eller lyd, er det vigtigt, at du er opmærksom på de licenstyper, der gælder for brugen af sådant materiale, og inkluderer af de nødvendige oplysninger om licenstyperne.

Du skal, som ved anvendelsen af tekster, sørge for korrekt kildeangivelse til AI-skabte billeder.

Ophavsret og AI

Generativ AI benytter sig af store mængder data, der er indsamlet fra andre kilder. Den data, AI-systemet bygger på, er ikke nødvendigvis offentligt tilgængelig og kan således være ophavsretligt beskyttet. Du kan derfor ikke være sikker på, om det materiale, der genereres af AI, herunder AI-skabte billeder, video eller lyd, må anvendes kommercielt uden tilladelse fra ophavsmanden.

Hvis du anvender materiale, der er beskyttet af ophavsret eller stillet til rådighed under en bestemt brugsret, kan dette være en krænkelse af ophavsretten.

Har du spørgsmål om AI og ophavsret, kan du altid skrive til ophavsret@dtu.dk