Om DTU Bibliotek

- vejen til viden og innovation

DTU Bibliotek er universitetsbibliotek for Danmarks Tekniske Universitet, DTU, samt nationalt center for teknisk og videnskabelig information.

DTU Biblioteks mission 

DTU Bibliotek er et førende brugerfokuseret og innovativt universitetsbibliotek til gavn for DTU.

DTU Biblioteks mission tager afsæt i Open Science. Målet er at synliggøre DTU’s forskning og uddannelse samt sikre, at DTU åbent og transparent udnytter og nyttiggør videnskabelig information.

DTU Findit, DTU Orbit og DTU Data, samt integrationer mellem disse, er kernen i DTU Biblioteks digitale Open Science-infrastruktur.

Med afsæt i denne infrastruktur leverer biblioteket streaming, formidling, vejledning, undervisning og analyser, som sammen med vores fokus på bibliotekets studiemiljø understøtter DTU’s strategiske pejlemærker om ingeniøruddannelse, bæredygtighed og digitalisering. 

Opgaver

DTU Biblioteks arbejde centrerer sig om videnskabelig informationsforsyning.

Oversigt over DTU Biblioteks opgaver


DTU Biblioteksforum er DTU Biblioteks rådgivende organ med repræsentanter fra alle DTU's institutter samt to studerende fra Polyteknisk Forening, PF.

DTU Biblioteksforum mødes to gange årligt.

DTU Bibliotek er sekretariat for DTU Forskningsdataforum. Dette forum understøtter praksis for universitetets håndtering af forskningsdata for at fremme kvaliteten af forskningen. Forummet består af repræsentanter fra alle DTU’s institutter og er ansvarlig for DTU's Politik for forskningsdatamanagement (pdf).