Personale og organisation

Bibliotekschef Gitte Bruun Jensen 

Biblioteket har ca. 40 ansatte organiseret i tre teams, men tværgående projekter og fora, der inddrager medarbejdere fra hele biblioteket, er en væsentlig del af arbejdsformen.

 

DTU Bibliotek organisation