Aflevering og hjemkaldelse

Du kan aflevere bøger ved selvbetjeningsterminalen, ved Biblioteksservice, når der er bemandet, sende dem med posten eller aflevere dem i bibliotekets postkasse ved indgangen.

Hjemkaldelser

Vi hjemkalder lån via e-mail til den adresse, vi har fra din registrering. Det vil for DTU-ansatte sige deres officielle DTU-mail, og for DTU-studerende bruger vi altid deres studie-mail (s-mailen).

Vi hjemkalder normalt tidligst efter 4 uger og altid først efter, en anden har reserveret det samme materiale.

  • Første hjemkaldelse er gratis.
  • Anden hjemkaldelse er også gratis.
  • Tredje hjemkaldelse gør, at du bliver blokeret fra at låne bøger og udstyr på biblioteket.
     

Blokering for lån

DTU Bibliotek kan ikke udstede bøder, men vi kan blokere en bruger for at kunne låne bøger og udstyr.

Hvis du er blokeret for lån og ønsker igen at kunne låne bøger eller udstyr, bedes du aflevere materialet i Biblioteksservice i åbningstiden. Herefter fjerner vi blokeringen og du kan igen låne nyt materiale.

Erstatning

Hvis du har mistet bogen, skal du kontakt os på libraryaccount@dtu.dk. Så fastsætter vi et erstatningsbeløb. Når erstatningsbeløbet er betalt, kan du igen låne nyt materiale.

Størrelsen på erstatningsbeløbet bliver fastsat ud fra en vurdering af omkostningerne ved at genanskaffe tilsvarende materiale. Erstatningsbeløbet kan udover selve genanskaffelsesprisen også omfatte administrationsgebyr for omkostningerne ved anskaffelse. Erstatningsbeløbet tilbagebetales ikke, hvis du efterfølgende afleverer genfundet materiale.