Aflevering af trykte bøger

Du kan aflevere bøger ved selvbetjeningsterminalen, ved Biblioteksservice, når der er bemandet, sende dem med posten eller aflevere dem i bibliotekets postkasse ved indgangen.

Hjemkaldelse og erstatning

Hjemkaldelse sker pr. e-mail til den adresse, vi har fra din registrering. Det vil for DTU-ansatte sige deres officielle DTU-mail, og for DTU-studerende bruger vi altid deres studie-mail (s-mailen).

Hjemkaldelse sker normalt tidligst efter 4 uger og altid først efter en anden har reserveret det samme materiale.

  • Første hjemkaldelse er gratis.
  • Anden hjemkaldelse er også gratis.
  • Tredje hjemkaldelse gør, at du bliver blokeret fra at låne bøger og udstyr på biblioteket.
     

Blokering

Hvis du er blokeret for lån og ønsker igen at kunne låne bøger og udstyr, bedes du aflevere materialet i Biblioteksservice i åbningstiden. Herefter fjerner vi blokeringen og du kan igen låne nyt materiale.

Hvis du har mistet bogen, skal du kontakt os på libraryaccount@dtu.dk. Så fastsætter vi et erstatningsbeløb. Når erstatningsbeløbet er betalt, kan du igen låne nyt materiale.

Størrelsen på erstatningsbeløbet bliver fastsat ud fra en vurdering af omkostningerne ved at genanskaffe tilsvarende materiale. Erstatningsbeløbet kan udover selve genanskaffelsesprisen også omfatte administrationsgebyr for omkostningerne ved anskaffelse. Erstatningsbeløbet tilbagebetales ikke, hvis du efterfølgende afleverer genfundet materiale.