DTU Bibliotek - Emnesystem og tesaurus

Emnesystem og tesaurus er en nøgle til at finde litteratur om bestemte emner i bibliotekets systematiske kataloger, både kortkatalogen, onlinekatalogen, og i bogsamlingen.

Alfabetisk del (pdf; 1,4 MB)
Emneordene i den alfabetiske del er som hovedregel danske ord; uautoriserede stavemåder i udbredt anvendelse er medtaget. Benyt Find i Acrobat-Reader for at søge.

Systematisk del (pdf, 4,2 MB)
Opslag på et ord eller udtryk henviser til den UDK-gruppe (det UDK-tal), hvor det pågældende begreb optræder. I den systematiske del vil ordet enten genfindes direkte som tekst (TE) til UDK-tallet eller som et specialiseret begreb (NT) i gruppen. Benyt Find i Acrobat-Reader for at søge.

I systematisk del bruges følgende feltkoder:

TE (tekst) angiver den pågældende UDK-gruppes (UDK-tallets) emneområde/r 
NT ("nøjere term") angiver mere specialiserede begreber og emner i gruppen 
RT ("beslægtet term") angiver områder med emnemæssig beslægtethed og deres UDK-tal 
TU (tidligere UDK) henviser til et UDK-tal, hvor litteratur fra før et vist årstal findes 
NU (nuværende UDK) henviser til et nu benyttet UDK-tal 
NO Note
HG (hyldegruppe) angiver, hvor litteratur om emnet er opstillet i den UDK-ordnede samling

Den Universelle Decimal-Klassifikation - forkortet UDK - danner grundlag for emnesystem og tesaurus. UDK-systemet er internationalt og søger at afspejle fagområdernes organisation af deres viden. Grundprincippet kan ses af dette eksempel:

6  Anvendt naturvidenskab 
62  Teknik 
621  Maskinteknik 
621.3  Elektroteknik 
621.39  Telekommunikation 
621.395  Telefoni 
621.395.3   Telefonteknik 

Teknisk og begrebsmæssig udvikling kan afføde ændringer i UDK-systemet. Fra et nyere UDK-tal henvises i så fald til et tidligere benyttet UDK-tal for det tilsvarende emne og omvendt. Danmarks Tekniske Informationscenters (DTU Biblioteks) brug af UDK kan i øvrigt følges gennem rækken af tidligere (trykte) emneordslister, som er danske udformninger af de store UDK-udgaver på engelsk og tysk.

ISBN 87-7418-187-4 

Det anbefales også at læse forordet til den trykte udgave (pdf).

Spørgsmål om emnesystem og tesaurus:
Kasper Bøgh, kasb@dtu.dk eller tlf. 93 51 07 43