Introduktion for fag- og bachelorprojekter

- litteratursøgning

DTU Bibliotek tilbyder at afvikle oplæg og workshops for for civil- og diplomingeniørstuderende på DTU i forbindelse med fag- og bachelorprojekter.

Kurset kan variere fra 1-4 timer, og finder sted efter aftale mellem DTU Bibliotek og den ansvarlige fagunderviser, og vil derved passes ind i projektforløbet.

Formålet med kurset er at give et bredt overblik over bibliotekets ressourcer, samt at gøre de studerende i stand til at kunne foretage en grundig litteratursøgning, samt udvælge relevante databaser og kilder efterfølgende.

Kurset tager udgangspunkt i projektemnerne og gennemgår bl.a.

  • Bibliotekets hjemmeside www.bibliotek.dtu.dk
  • Generelle Informationskompetencer som kildevurdering, referencehåndtering mv.
  • Inkl. søgestrategi og -teknik (trunkering, wild cards og boolske operatorer)
  • DTU Findit (artikler, tidsskrifter, bøger og e-bøger) - herunder bestilling af bøger
  • Andre relevante databaser
  • Og evt. Mendeley som referencehåndteringsværktøj
 

DTU Bibliotek
45257250
bibliotek@dtu.dk

Kontakt os for mere information og for evt. at lave en aftale.