Introduktion for diplomingeniørstuderende

Vi tilbyder studerende på Diplomingeniøruddannelserne undervisning i informationssøgning i løbet af de fire første semestre.

Jeres fagundervisere kan booke en bibliotekar til at varetage denne undervisning i jeres eget miljø.

Målet er, at de studerende får en bred introduktion til de akademiske søgeværktøjer, som DTU Bibliotek stiller til rådighed, og derved systematisk få udvidet deres informationskompetencer. Disse kompetencer er et væsentligt redskab til at løse nuværende og fremtidige udfordringer såvel i studiet som i arbejdslivet. 

Med udgangspunkt i studieprojekter øges den studerendes viden om informationssøgning og teknikkerne trænes.

Informationskompetence er at kunne

  • identificere informationsbehov og formulere spørgsmål på grundlag af behovet
  • indse at relevant og dækkende information er basis for intelligent beslutningstagen
  • identificere relevante hjælpemidler til informationssøgning, både traditionelle og elektroniske
  • udvikle søgestrategier og derved søge mere systematisk
  • undersøge og vurdere information kritisk
  • organisere information til et bestemt formål
  • tilegne sig nye søgekompetencer
  • anvende information til problemløsning.
 

DTU Bibliotek
45257250
bibliotek@dtu.dk

Kontakt os for mere information og for evt. at lave en aftale.