Akademisk informationssøgning

- styrk dine informationskompetencer (DTU-kursus 88383)

Dette 3-ugerskursus henvender sig til DTU-studerende, der er færdige med 4. semester. Kurset afholdes 2 gange årligt i 3-ugersperioderne i januar og juni og varer 1½ uge. Kurset foregår primært som selvstudie, der er dog mødepligt enkelte dage.

Bestået kursus giver 2½ ETCS points.

Formålet med kurset er at give de studerende kendskab til informationssøgning og informationskilder, så de bliver i stand til at udføre litteratursøgninger, udnytte bibliotekets ressourcer og udforme en korrekt litteraturliste.

Følgende emner gennemgås:

  • Søgestrategi og – teknik
  • DTU Findit
  • Informationskilder
  • Fagrelevante databaser
  • Referencehåndtering
  • Ophavsret
  • Patenter og standarder

Kursusmaterialet findes på DTU Learn.

Tilmelding via DTU Kursusdatabasen.

 

Jeg synes kurset bør være obligatorisk, da det har gjort det muligt for mig at finde informationer, som jeg ikke var klar over, jeg havde adgang til. Det var super godt!
Jens Esben Okholm Møller Studerende