Hvad kan du bruge DTU Smart Library til?

Visionen for DTU Smart Library er at skabe et "indoor living lab", et indendørs testlaboratorium, hvor studerende og forskere kan udvikle, afprøve og præsentere smarte teknologier. Vi samarbejder også med virksomheder til gavn for både dem og os.

Hvis du er studerende

 • Skriv projekt om DTU Smart Library inden for smarte teknologier så som bæredygtighed, facility management, indeklima mm.
 • Byg din egen sensor, sæt den op og træk data. Sammenlign eventuelt resultaterne med bibliotekets sensordata.
 • Træk data ud på de sensorer, vi allerede har oppe i biblioteket og brug dem i din opgave.
 • Hvis du har et projekt til Roskilde Festival, kan du benytte biblioteket som test laboratorium.
   

Hvis du er forsker/underviser

 • Brug biblioteket som et levende testlaboratorium for dataindsamling og sensorteknologi som supplement til din undervisning og vejledning.
 • Brug biblioteket som et levende laboratorium for din egen forskning.
 • Brug vores sensordata til at lave forskellige både kvalitative og kvantitative dataanalyser.
   

Hvis I er en virksomhed

 • Samarbejd med os om at få testet jeres sensorer eller brugen af jeres produkt i en bibliotekssal med ca. 2.500 daglige brugere.
 • Eksempel på samarbejde:
  • IOT Danmark har opsat en række sensorer i biblioteket, der genererer data og gør både dem og os klogere på indeklimaet.

 

Virksomheder:

 • Atea
 • Cisco/Meraki
 • IOT Danmark
 • Leapcraft
 • LED iBond
 • Microsoft
 • SynergyXR
 • Unity

DTU Institutter og andre enheder:

 • DTU Afdeling for IT (AIT)
 • DTU Campus Service (CAS)
 • DTU Smart Campus