DTU Findit & Open Science

DTU Findit giver adgang til videnskabelig litteratur og binder DTU-publikationer og DTU-forskningsdata sammen.

DTU Findit understøtter Open Science 

 • Ca. 20 millioner af publikationerne er tilgængelige for alle, dvs. også for brugere uden tilknytning til DTU - inkl. offentligheden
 • Høster metadata fra adskillige Open Access-respositorier med adgang for alle, f.eks. ArXiv.org
 • Gennem Unpaywall sikres adgang til millioner af Open Access-publikationer
 • Artikler med Open Access-adgang er tydeligt markeret: Open Access
 • Adgang til 1,7 millioner datasæt fra DTU Data og Figshare i øvrigt
 • Links mellem publikationer og tilhørende datasæt i DTU Data giver sammenhæng mellem de forskellige ressourcer.
 • Mulighed for download af større Open Access-datasæt til tekst og datamining
   

DTU Findit er DTU’s online bibliotek

 • Samlet søgeadgang til litteratur indenfor STEM (Science, Technology, Engineering & Math)
 • Søgeadgang til 190 millioner publikationer med DTU-login
 • Indeholder artikler, bøger og datasæt
 • Online adgang til 113 millioner fuldtekstartikler og 377.000 e-bøger
 • Tilgængelig 24/7
 • Mulighed for personlig tilpasning af søgeprofil
 • Overvågning af søgninger og tidsskrifter
 • Mulighed for at bestille litteratur, som ikke er online tilgængelig.