Alternative måder til at skaffe artikler

- udnyt Open Access

Vi præsenterer her tre alternative måder, du kan bruge til at få endog gratis adgang til videnskabelige artikler.

PilOpen Access-databaser og -arkiver
PilOpen Access-værktøjer (f.eks. browser plug-ins)
PilKontakt forfatteren - brug dit netværk - og modtag en kopi direkte fra forfatteren
 

Open Access

Over en tredjedel af alle videnskabelige publikationer findes i dag frit tilgængelige på internettet, som det vi kalder Open Access (se opgørelse fra Europa Kommissionen).

Databaser og arkiver
DTU Bibliotek har her samlet et udpluk af Open Access-databaser, som er relevante for DTU’s forskningsområder. De databaser, som også er tilgængelige i DTU Findit, er markeret med en *.

 • DTU Findit (https://findit.dtu.dk)
  DTU Findit er DTU Biblioteks online katalog. DTU Findit indeholder flere Open Access-databaser og giver adgang til 33 millioner Open Access-publikationer inden for DTU's forskningsområder.
  Din søgning efter Open Access-publikationer bør derfor altid starte i DTU Findit.
   
 • ArXiv * (https://arxiv.org/)
  Det ældste preprint-arkiv (fra 1991) med cirka 2 mio. preprints og post-prints. Relevant for fysik, matematik, computer science, electrical engineering og relaterede discipliner. Du kan også finde preprints fra ArXiv i DTU Findit.
   
 • BASE * (https://www.base-search.net/)
  Bielefeld Academic Search Engine indekserer omkring 313 mio. dokumenter fra cirka 10.000 kilder og omkring 60 % af indholdet er tilgængeligt Open Access.
  BASE har et vist overlap med CORE.
   
 • bioRxiv (https://www.biorxiv.org/)
  bioRxiv er en gratis online arkiv for ikke publicerede preprints inden for biologi. Arkivet drives af Cold Spring Harbor Laboratory.
   
 • CORE * (https://core.ac.uk/)
  CORE er en søgemaskine, som høster og indekserer mere end 245 mio. artikler.
  CORE har et vist overlap med BASE.
   
 • DOAJ * (https://www.doaj.org)
  Directory of Open Access Journals er en registrant over mere end 18.000 videnskabelige, peer reviewede Open Access-tidsskrifter, der rummer næsten 8 mio. artikler.
  Du kan også finde preprints og post-prints fra DOAJ i DTU Findit.
   
 • Google Scholar (https://scholar.google.com)
  Google Scholar er en søgemaskine for videnskabeligt indhold på internettet, som indekserer millioner af akademiske publikationer betalingsbelagte såvel som Open Access-publikationer.
   
 • Semantic School (https://www.semanticscholar.org/)
  Søgemaskine for videnskabeligt indhold på internettet.
   
 • Open AIRE (https://explore.openaire.eu/)
  Et globalt netværk af Open Access-repositories, der rummer mere end 145 mio. publikationer, 18 mio. datasæt og meget mere.
   
 • OSF Pre-prints (https://osf.io/preprints/)
  En pre-print-server med adgang til over 2 mio. pre-prints. OSF søger i en lang række preprint arkiver bl.a. ArXiv. Dækker blandt andet Engineering, Physical Sciences and Mathematics og Medicine and Health Sciences.
   
 • Science Open (https://www.scienceopen.com/)
  Søgeplatform med 81 millioner Open Access-publikationer.
   
 • PubMed Central * (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/)
  PubMed Central er et Open Access-fuldtekstarkiv inden for biomedical and life sciences på National Institutes of Health’s National Library of Medicine.
  Pubmedcentral er også søgbar i DTU Findit.
   
 • Europe PMC (https://europepmc.org/
  Europe PMC er en Open Science platform som samler pre-prints fra forskellige kilder. Europe PMC er partner med PubMed Central.

 

Browser plug-in

Der findes flere browser plug-ins, som kan angive, om artikler, du ønsker adgang til, findes som Open Access. Ved at installere en gratis plug-in til din browser, får du nem adgang til disse artikler. Vær opmærksom på i hvilken browser, de virker.

 • Google Scholar button (https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn
  En browser plug-in til Chrome, Firefox og Safari, der optimerer søgningen efter Open Access-indhold i Google Scholar
   
 • Core Discovery (https://core.ac.uk/services/discovery/)
  En browser plugin baseret på CORE’s meget store arkiv med millioner af Open Access-publikationer. Chrome eller Firefox
   
 • Unpaywall * (https://unpaywall.org/products/extension)
  En browser plug-in til Chrome eller firefox, der undersøger om betalingsartikler findes tilgængelige som Open Access.
  Unpaywall er integreret i DTU Findit.
   
 • OA button (https://openaccessbutton.org/)
  En browser plug-in til Chrome samt et søge interface, der finder Open Access-indhold. Hvor Open Access ikke er en mulighed, tilbyder de at kontakte forfatteren mhp. at få artiklen direkte tilsendt.
   
 • Kopernio/EndNote Click (https://kopernio.com/)
  En browser plug-in til Chrome, der både finder Open Access-artikler og kan finde artikler, man har adgang til via bibliotekets abonnementer. Er gratis at benytte, men man skal registrere sig hos Clarivate Analytics.
   
 • Lazy Scholar (http://www.lazyscholar.org/)
  En browser plug-in der finder Open Access-artikler, citationer og metrikker til Chrome eller Firefox

   

Kontakt forfatteren - brug dit netværk

Alternativt kan du kontakte forfatteren/erne direkte, idet forfattere ofte har rettigheder til at dele sin artikel med fagfæller. Brug gerne dine personlige netværk eller forskernetværk som understøtter deling af artikler via netværk mellem forfatterne som fx ResearchGate og Academia.edu.

Kopi fra forfatteren

 • ResearchGate (https://www.researchgate.net/)
  En social platform for forskere, hvor der deles artikler.
   
 • OA Button (https://openaccessbutton.org/)
  En browser plug-in til Chrome samt et søge interface, der fremfinder OA-indhold. Hvor Open Access ikke er en mulighed, tilbyder de at kontakte forfatteren mhp. at få artiklen direkte tilsendt.
   
 • Academia (https://www.academia.edu)
  Academia.edu er en platform, hvor der deles artikler.