Glemte sager

Glemt i Lyngby

Har du glemt noget på DTU Bibliotek i Lyngby? Kig i glemmekassen på biblioteket eller henvend dig til Biblioteksservice i bemandingstiden – måske vi har fundet det!

Glemte sager opbevares i en måned ved Biblioteksservice. Efter en måned bortskaffes effekter til en estimeret værdi under 500 kr. Effekter med en estimeret værdi over 500 kr. indleveres til DTU’s reception, som opbevarer det i yderligere en måned og derefter indleverer det til Politiet.
 

Glemt i Ballerup

Ting glemt på DTU Bibliotek i Ballerup opbevares i glemmekassen ved Innovationscentret på Ballerup Campus.
 

Glemte sager og efterlysninger på DTU

Der findes desuden en liste for hele DTU på DTU Inside.

Glemte sager & efterlysninger på DTU Inside (DTU-login)