Open Science

Vores Open Science-værktøj hjælper dig gennem dit forskningsprojekt

onsdag 26 okt 22
|

DTU Biblioteks Open Science-værktøj hjælper DTU's forskere med at gøre deres forskning mere åben. Værktøjet giver dig et overblik og linker videre til yderligere information både hos os selv og hos andre.

Værktøjet peger ind i de forskellige faser af et forskningsprojekt: planlægning, udførsel og publicering. Du kan sortere informationen, alt efter om dit fokus er på publicering eller på forskningsdata.

Vi håber, du får gavn af værktøjet, og vi modtager feedback med glæde.

Find værktøjet via
Pilbibliotek.dtu.dk/openscience

Hvad forstås ved Open Science

Bag begrebet Open Science ligger visionen om, at forskning, dvs. forskningsdata, forskningspublikationer og anden forskningsformidling, så vidt muligt skal være frit tilgængelig. Missionen er at få bedre cirkulation af viden, så forskningen og dens resultater kommer bredt ud og gør gavn i forskningsmiljøet og i samfundet som helhed.

Open Science understøttes af digital teknologi, ”big data” og globalisering af forskningen.

Kendte elementer indgår i Open Science:

 • Open Access til forskningspublikationer.
 • Open Access til forskningsdata.
 • Open Source software.
 • Citizen Science - borgerdeltagelse.
   

DTU Bibliotek & Open Science

DTU Bibliotek understøtter Open Science på DTU på flere fronter. Vi arbejder dagligt med at skabe Open Access til forskningspublikationer og forskningsdata fra DTU. Open Source software udviklet på DTU kan arkiveres i vores systemer, og vi understøtter også Citizen Science, hvor det giver mening.

Samtidig driver og udvikler vi et antal digitale systemer, der understøtter Open Science.

 • DTU Findit - findit.dtu.dk
  DTU Findit giver adgang til videnskabelig litteratur og binder DTU-publikationer og DTU-forskningsdata sammen.
 • DTU Orbit - orbit.dtu.dk
  DTU Orbit er DTU's officielle forskningsdatabase. Her registreres DTU's forskningspublikationer og -projekter. I DTU Orbit arkiveres bl.a. post-print-versionen af DTU-forskernes videnskabelige artikler – den grønne vej til Open Access.
 • DTU Data - data.dtu.dk
  I DTU Data registreres og opbevares DTU's forskningsdata og datasæt, så de bliver globalt tilgængelige. DTU Data understøtter implementeringen af FAIR-principperne for forskningsdata: Findable, Accessible Interoperability, Reusable.
   

Mere om Open Science på DTU

På DTU Inside kan du læse mere om, hvad DTU Bibliotek kan gøre for dig i relation til Open Science.
PilOpen Science på DTU Inside (DTU-login)


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.