OA-tal 2022

DTU fastholder fokus og føring på Open Access-publicering

tirsdag 19 apr 22
|
Næsten trefjerdedele af DTU's publikationer udgives som Open Access

DTU gør det fortsat godt

DTU er blandt de tre universiteter, der har indfriet årets målsætning på 73% Open Access publicering i den Nationale Open Access Strategi. Andel af de videnskabelige DTU-publikationer udgivet som Open Access er i årets måling 74%.

Open Access Indikatorens 7. måling er netop offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Indikatoren er et mål for, hvor stor en andel af de videnskabelige publikationer fra de danske universiteter, der er udgivet som Open Access, dvs. med gratis og uhindret online adgang.
PilOpen Access – fortsat stigning i fri adgang til videnskabelige artikler fra danske universiteter

Nye veje til gratis Open Access-publicering

Danske Universiteter, som forhandler en del af DTU's aftaler med forlagene om adgang til videnskabelige litteratur, har senest haft mulighed for at lade gratis Open Access publicering indgå i aftalerne, foreløbigt med de to store forlag Elsevier og Wiley.

Aftalen med Elsevier dækker artikler indsendt fra 1. januar 2021 til 31. december 2024, mens aftalen med Wiley dækker accepterede artikler i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Når din forskningsartikel er blevet accepteret til udgivelse i et Elsevier eller et Wiley-tidskrift, er det vigtigt, at du vælger DTU som dit institutionelle tilhørsforhold og bruger din tilsvarende DTU-mailadresse, for at du kan publicere under aftalernes Open Access-betingelser.

Vi kan allerede nu se, at DTU-forskernes udnyttelse af disse aftaler øger andelen af artikler, som publiceres Open Access. Og vi forventer derfor også, at DTU's andel af Open Access publicering vil stige en kende næste år; men der er mere at hente.
PilAftaler omkring rabatter på Open Access-publicering (DTU-login)

Send jeres post-print til DTU Bibliotek

En del forlag tillader "parallelpublicering" af post-print-versionen/authors accepted manuscript i universitets forskningsdatabase DTU Orbit evt. med embargoperiode. Post-print-versionen af artiklen bliver således "helt automatisk" Open Access og kan bl.a. tælle med i den nationale Indikator.

Send post-print-versionen af dine videnskabelige artikler til DTU Bibliotek, så tager vi os af registrering i DTU Orbit og sikrer, at copyright og eventuelle embargoperioder for offentliggørelsen overholdes.

Send dit post-print til orbit@dtu.dk

Hvad får du ud af det? Svaret er synlighed

Ved at få uploadet din post-print-version til DTU Orbit kommer din forskning bredere - og sommetider hurtigere - ud og gør gavn i forskningsmiljøet. Pointen med post-print-versionen er netop, at vi må gøre den tilgængelig Open Access. Din forskning bliver således tilgængelig også for dem, som ikke har købt adgang til forlagsversionen – post-printet ligger gratis tilgængeligt for alle.

Følg løbende DTU’s Open Access-tal - også for institutter og sektioner

DTU Bibliotek monitorerer løbende DTU’s Open Access-tal med data fra DTU Orbit. Vi har integreret Open Access-statistik for DTU-publikationer, DTU Research Output Statistics, i DTU Findit. Statistikken er designet til at overvåge og dokumentere input til den årlige UMV-statistik. Open Access-statistikken opdateres hver anden uge.

Find Open Access statistikken ved at logge ind i DTU Findit, vælg ”Statistics” i dropdown menuen ved din profil øverst til højre. Sæt hak ved ”Show Open Access”.

Som standard vises tallene for hele DTU, men du finder Open Access statistikken for dit institut eller din sektion ved at vælge dropdown menuen ved siden af “Technical University of Denmark”.
Statistikken består af tre kategorier:

  • Open Access: publikationer, der frit kan downloades fra DTU Orbit
  • Embargoed Open Access: publikationer, der ligger under embargo
  • Closed: publikationer, hvor der ikke er tilknyttet en OA-tilgængelig eller embargobelagt forlagsversion eller post-print.

Vil du vide, hvilke publikationer, der indgår i en bestemt kategori, klikker du på det røde tal. Du får nu en oversigt over alle publikationerne. Vær opmærksom på, at DTU Findit-oversigten er ”levende” og opdateres løbende – til forskel fra statistikrapportens tal, som er låst.
PilSe Open Access-tallene

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.