Open Science

Sådan får du rabat på Open Access-publicering

DTU Open Access Discount

DTU Bibliotek har en samlet indgang til tidsskrifter, hvor DTU-forfattere kan opnå rabat på Open Access-publicering.

Her kan du søge på tidsskrifter, der tilbyder rabatter:
PilDTU Open Access Discount

I denne service finder du alle de tidsskrifter, hvor DTU Biblioteks tidsskriftsabonnementer udløser en rabat på Open Access APC’en (Article Processing Charge) – den betaling "corresponding author" betaler for, at artiklen bliver umiddelbart Open Access-tilgængelig.

Brug altid din DTU-mailadresse

En grundregel er, at du skal anvende din DTU-mailadresse, når du indsender dit manuskript til publicering. På denne måde sikrer du, at du blive genkendt som DTU’er og at rabatten dermed bliver udløst - og det er vigtigt.

Der er penge at spare for dit institut

En af vejene til Open Access er at betale forlaget eller tidsskriftet et beløb for, at artiklen bliver umiddelbart tilgængelig Open Access. Denne udgift løber for DTU's vedkommende hvert år op i millioner af kroner.

Ved at udnytte den mulige rabat på Open Access APC, nedbringes DTU’s udgift til Open Access-publicering.

I nogle Elsevier-tidsskrifter er det således muligt at publicere Open Access helt uden betaling. En lignende aftale er også indgået med forlaget Wiley.

PilLæs mere om aftaler omkring rabatter på Open Access-publicering på DTU Inside (DTU-login)