Open Science

Open Access-publicering - tænk post-prints

torsdag 27 okt 22
|

Hvad er et post-print?

Et post-print er den fagfællebedømte - peer review - version af din videnskabelige artikel, som er godkendt til udgivelse, men endnu ikke forsynet med forlagslayout og -logo.

Post-print er den betegnelse, vi har valgt at bruge på DTU, men andre betegnelser bruges også fx ”author’s final version” og ”accepted version”.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os på orbit@dtu.dk

Send jeres post-prints til DTU Bibliotek

Som bekendt har DTU igen i år opnået en topplacering i målingen fra den danske Open Access Indikator. Indikatoren viser, hvor stor en andel af de videnskabelige publikationer fra de danske universiteter, der er udgivet som Open Access, dvs. med uhindret, digital adgang for alle til den fagfællebedømte forskningsartikel.

Lidt mere end 73 % af DTU’s publikationer ligger nu Open Access.

Hjælp DTU, dit institut og dig selv med at gøre det bedre

Andelen af Open Access-publikationer har ikke rykker sig meget de seneste år. Kurven forsætter med at flade ud, og der er et stykke vej til de 100%, som er målet for 2025 ifølge den nationale Open Access-strategi, som også DTU har tilsluttet sig.

Hvis vi skal nå de 100% Open Access, er vi afhængige af, at I fortsat sender alle jeres post-prints til DTU Bibliotek. Vores håb er, at I generelt tænker Open Access, når I publicerer, ikke mindst motiveret af nye Open Access-krav fra mange bevillingsgivere. Her kan publicering af et post-print til tider være vejen til at imødekomme kravet. DTU Bibliotek sørger naturligvis for, at copyright og embargoperioder overholdes. Vigtigst er det dog, at I selv tænker Open Access, når I forhandler med forlagene inden publicering.

Følg instituttets Open Access-status

I kan se instituttets nuværende Open Access-status samt løbende monitorere tallene, også på sektionsniveau, i vores DTU Research Output Statistics. Tallene for indeværende år opdateres hver 14. dag.
PilDTU Research Output Statistics

Husk, at næste nationale Open Access-måling baserer sig på publikationer fra 2021, så det er dem, I primært bør fokusere på.

Tjek selv din publikationsliste

DTU Orbit giver dig mulighed for selv at tjekke din publikationsliste og se Open Access-status for de enkelte titler. 

Der, hvor der mangler et post-print, skal du finde og sende det til os på orbit@dtu.dk

Som nævnt sørger vi for, at copyright og embargoperioder overholdes.

Er der tale om en egentlig Open Access-artikel, hvor forlagsversionen ligger frit tilgængelig i DTU Orbit, er dit post-print naturligvis ikke relevant.

PilDTU’s Publiceringspolitik (pdf)
PilLæs mere om Open Access på DTU Inside (DTU-login)


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.