Sammenhæng

DTU Findit, DTU Orbit, DTU Data og dit forskningsprojekt

 

Hvordan vores systemer hænger sammen - og understøtter Open Science

 
DTU Findit er DTU's online biblioteksservice, hvor du kan søge i al den litteratur, videnskabelige information og databaser, som DTU Bibliotek stiller til rådighed, og som ligger inden for de fagområder, DTU forsker i.  Dermed understøtter DTU Findit dit forskningsprojekt med faglitteratur og datasæt.

Alle videnskabelige publikationer, der har mindst en DTU-forfatter, registreres af DTU Bibliotek i DTU's officielle forskningsdatabase, DTU Orbit. Informationer om DTU-ansatte i DTU Orbit trækkes fra DTUBasen, i daglig tale telefonbogen. Det er via DTUBasen, du kobler din profil til dit ORCID. I DTU Orbit tillader du eksport af publikationer til din ORCID-profil.

Langt de fleste publikationer finder biblioteket selv, men det er den enkelte forskers ansvar, at alle relevante publikationer fremgår af DTU Orbit. DTU Bibliotek modtager gerne informationer om manglende publikationer og post-prints via orbit@dtu.dk. Det er afgørende, at DTU Orbit er opdateret, da DTU Orbit bruges som basis for institutternes årsrapporter (IÅR) og den nationale Open Access statistik, ligesom DTU Orbit leverer til andre systemer som fx Google Scholar.

Som DTU-forsker kan du selv vælge at registrere dit forskningsprojekt i DTU Orbit, ligesom du selv kan registrere eller importere dine publicerede datasæt. Derudover kan du registrere aktiviteter, medieoptræden, presseudtalelser, hæderspriser mv. Ph.d.-projekter indlæses automatisk i DTU Orbit fra DTU Fusion, men du kan selv tilføje en beskrivelse af projektet i DTU Orbit.

Du kan publicere dine forskningsdata og software i DTU Data, DTU's repositorium for forskningsdata, og dermed gøre data tilgængelige for andre nationalt og internationalt. Niveauet af tilgængelighed sætter du selv - åbent for alle, åbent, men med en embargoperiode eller kun for dig selv.

Hvis du registrerer en tilhørende artikels DOI i data-posten, bliver disse to automatisk koblet i DTU Findit.

DTU-publikationer og metadata om datasæt i DTU Findit

I DTU Findit er videnskabelige artikler, som også er registreret i DTU Orbit, såkaldte DTU-publikationer, markeret med et DTU-logo.

Metadata om datasæt fra DTU Data, Zenodo, m.fl. finder også vej fra DTU Orbit, hvis du har registreret dem der, til DTU Findit og markeres med et DTU-logo.

Datasæt og DTU Findit

I DTU Data kan du koble data og artikel ved at angive artiklens DOI. Hvis artiklen er tilgængelig i DTU Findit, vil artikel og data også være linket her.

Alt der er publiceret i DTU Data kan fremsøges i DTU Findit og er markeret med DTU-logo.

Datasæt og DTU Orbit

I DTU Orbit kan du selv registrere dine publicerede datasæt via DOI. Datasættet kan derefter kobles til projekter og artikler.
Der er åbent for brug og genbrug af datasæt i andre forskningsprojekter via DTU Data.
DTU Findit understøtter DTU Bibliotek i registrering af publikationerne i DTU Orbit.
Forsknings-output fra DTU Orbit og DTU Data vises for den enkelte forsker i "telefonbogen", dvs ved personsøgning på www.dtu.dk.

 

DOI

Digital Object Identifier, DOI bruges til entydigt og bestandigt at identificere digitalt forskningsoutput fx publikationer, rapporter og datasæt.
Forsøgsudstyr kan også tildeles et DOI - fx via DTU EIS, DTU Equipment Information System.
Læs mere på DTU Inside.