Book en bibliotekar

- Introduktion til informationssøgning

Book en bibliotekar er et tilbud om en introduktion, der giver dig et overblik over DTU Biblioteks informationsressourcer. Introduktionen er tilrettelagt efter dine behov, dit emne og din faglige profil. En introduktion tager typisk en time. Introduktionen kan foregå i selve biblioteket eller online via Zoom eller Teams; du bestemmer.
 
Informationsressourcer som naturligt vil indgå:

  • DTU Findit – videnskabelige artikler, tidsskrifter, bøger, e-bøger og studenteropgaver
  • Andre søgeværktøjer – samling af faglige databaser og e-bøger

Du kan også blive præsenteret for specifikke databaser, f.eks. Web of Science eller Scopus eller få en introduktion til referenceværktøjet Mendeley.

Og vi kan hjælpe dig med at udforme en søgestrategi og udvælge relevante databaser.

Book en aftale med en bibliotekar
Via vores bookingsystem kan du lave en aftale med en bibliotekar.

For at give os tid til at forberede introduktionen efter dine ønsker, skal du lave aftalen senest dagen før kl. 12.00.

Du bliver bedt om at logge ind med navn og e-mailadresse, så vi kan kontakte dig for en evt. uddybning af dine ønsker eller om-bookning etc.

Din reservation er først gældende, når du har modtaget en endelig konfirmationsmail. Du får en mail med en påmindelse en time før aftalen. 

Book en aftale - tirsdag-fredag, kl. 10.00 - 14.00