Cabells - DTU Findit

Røvertidsskrifter er nu markeret i DTU Findit

tirsdag 29 sep 20
|
Predatory journals

Røvertidsskrifter, på engelsk Predatory journals, er tidsskrifter uden peer-review, hvis titler til forveksling ligner eksisterende/velkendte titler fra lødige forlag.

Man kan nu se på en artikel fundet i DTU Findit, om den er udgivet i et tidsskrift, som kunne være et røvertidsskrift med hjælp fra data fra Cabells Predatory Reports liste, som nu er integreret i DTU Findit.

Cabells er en service, der samler informationer om videnskabelige tidsskrifter med fokus på, at man kan undgå røvertidsskrifter. DTU Bibliotek giver også DTU-ansatte og -studerende adgang til Cabells.

Cabells Predatory Reports er en liste over tidsskrifter, der ikke lever op til god videnskabelig praksis. Cabells beskriver tydeligt, hvad der ligger bag deres vurdering af tidsskriftet.

Cabells-ikonet i DTU Findit

I DTU Findit er tidsskrifterne og artikler fra de mulige røvertidsskrifter nu markeret med et gult Cabells-ikon.

Klikker man på Cabells-ikonet, ses rapporten med de faktorer, som ligger bag Cabells vurdering af tidsskriftet.

Cabells list
 

Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på røvertidsskrifter?

Røvertidsskrifter er, som nævnt, tidsskrifter uden peer-review, som bondefanger forskere, der indsender deres artikler til tidskrifterne i den tro, at de har sendt det til et lødigt tidsskrift.

Publicering i et røvertidsskrift kan have direkte økonomiske konsekvenser, idet forskerne risikerer til at skulle betale for at frikøbe artikler til publicering andetsteds.

Forskere, der publicerer i røvertidsskrifter, går endvidere glip af citationer og synlighed, og hvis ens forskning er udgivet af, eller sættes i forbindelse med, røver-forlag kan det påvirke ens faglige omdømme.

Hvordan kan du anvende Cabells i DTU Findit?

Manglen på peer-review, impact factor og gennemsigtighed er kendetegn, som gør, at man som forsker har mulighed for at opdage, om et tidsskrift, man overvejer at publicere i, er et seriøst tidsskrift eller et røvertidsskrift.

Man kan nu let se disse opmærksomhedspunkter ved artikler og tidsskrifter i DTU Findit, når man i sin resultatliste ser artikler markeret med det gule Cabells-ikon.

Cabells’ lister opdateres hver måned.

Hvorfor sletter DTU Bibliotek ikke bare røvertidsskrifterne?

DTU Bibliotek har valgt at gøre opmærksom på tidsskrifter og artikler, der er på Predatory Reports listen, på en måde der let giver studerende og forskere mulighed for selv at vurdere, om referencen er relevant, trods de faretegn vores data fra Cabells gør opmærksom på. Det bør altid være forskeren eller den studerende, der i sidste ende beslutter, hvilke ressourcer man ønsker at bruge i sit virke.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.