Open Access Indikator

Open Access: Andelen af DTU's publikationer, der udgives som Open Access, ligger fortsat flot højt på knapt tre fjerdedele af DTU’s samlede publicering

tirsdag 13 apr 21

Kontakt

Jens Damm Fledelius
Teamleder, Forskerservice
AFRI
45 25 22 75
Open Access Indikatoren, 6. måling

Så er dette års måling fra Open Access Indikatoren offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Indikatoren er et mål for, hvor stor en andel af de videnskabelige publikationer fra de danske universiteter, der er udgivet som Open Access, dvs. med gratis og uhindret online adgang.

Open Access-publicering er måske mere interessant end nogen sinde før, nu hvor fx funding fra Horizon Europe og European Research Council, ERC, kræver umiddelbar Open Access til publikationer fra forskning de støtter - uden embargo.
PilNyhed fra ministeriet

DTU gør det fortsat godt

DTU ligger fortsat som nr. to på listen over danske universiteter med godt 73% Open Access målt på 4.057 publikationer, hvoraf 2.979 er Open Access. Der er tale om en lille fremgang på 0,7 procentpoint. DTU overgås fortsat kun af IT Universitetet, som scorer højt på basis af få publikationer.

Der er gennemsnitlig fremgang på den nationale måling. Tre universiteter har opfyldt årets målsætning på 63 procent i den Nationale Strategi for Open Access. Således er Syddansk Universitet nu kommet med i "klubben" med 70%, mens Københavns Universitet og Roskilde Universitet er "boblere" med hhv. 57% og 60% Open Access publikationer. DTU gør det således fortsat særdeles godt i sammenligningen.
PilOpen Access Indikatorens seneste måling

Vi kan gøre det endnu bedre, hvis vi hjælpes ad

I en opgørelse for DTU fremgår, at 373 publikationer kunne været udgivet Open Access, men ikke er talt med. Det er publikationer, hvor forlaget tillader "parallelpublicering" af post-print-versionen/authors accepted manuscript og hvor embargoperioden ikke er over 12 måneder, men hvor DTU Bibliotek ikke har modtaget post-printet.
Havde vi sammen fanget disse 373 publikationer ville Open Access-andelen for DTU have været helt oppe på over 80%!

Så kære forskere, når I sender post-print-versionen af de videnskabelige artikler til DTU Bibliotek, tager vi os af registrering i DTU Orbit og sikrer, at copyright og eventuelle embargoperioder for offentliggørelsen overholdes.

Øgning af Open Access-andelen på DTU mod de nationale mål om 100% fra 2025 og frem er afhængig af, at DTU's forskere fortsat sender alle deres post-prints til DTU Bibliotek.

Send jeres post-print til DTU Bibliotek

Det vigtige budskab er altså fortsat, at DTU's forskere skal huske at aflevere deres post-print-versioner af artiklen, når den er klar til publicering i et videnskabeligt tidsskrift, ved at sende det til DTU Bibliotek på orbit@dtu.dk

Hvad får du ud af det? Svaret er synlighed

Ved at få uploadet din post-print-version til DTU Orbit kommer din forskning bredere - og sommetider hurtigere - ud og gør gavn i forskningsmiljøet. Pointen med post-print-versionen er jo netop, at vi må gøre den tilgængelig Open Access. Din forskning bliver således tilgængelig også for dem, som ikke har købt adgang til forlagsversionen – post-printet ligger gratis tilgængelig for alle.

Følg løbende DTU’s Open Access-tal - også for institutter og sektioner

DTU Bibliotek monitorerer løbende DTU’s Open Access-tal med data fra DTU Orbit. Vi har integreret Open Access-statistik for DTU-publikationer, DTU Research Output Statistics, i DTU Findit. Statistikken er designet til at overvåge og dokumentere input til den årlige UMV-statistik. Open Access-statistikken opdateres hver anden uge.

Find Open Access statistikken ved at logge ind i DTU Findit, vælg ”Statistics” i dropdown menuen ved din profil øverst til højre. Sæt hak ved ”Show Open Access”.

Som standard vises tallene for hele DTU, men du finder Open Access statistikken for dit institut eller din sektion ved at vælge dropdown menuen ved siden af “Technical University of Denmark”.

Statistikken består af tre kategorier:

  • Open Access: publikationer, der frit kan downloades fra DTU Orbit
  • Embargoed Open Access: publikationer, der ligger under embargo
  • Closed: publikationer, hvor der ikke er tilknyttet en OA-tilgængelig eller embargobelagt forlagsversion eller post-print.

Vil du vide, hvilke publikationer, der indgår i en bestemt kategori, klikker du på det røde tal. Du får nu en oversigt over alle publikationerne. Vær opmærksom på, at DTU Findit-oversigten er ”levende” og opdateres løbende – til forskel fra statistikrapportens tal, som er låst.
PilSe Open Access-tallene

Kontakt

Spørgsmål omkring registrering af forsknings out put og Open Access kan sendes til bibliotek@dtu.dkNyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.