Extended reality

DTU Bibliotek hjælper virksomheder med Extended Reality-teknologi

DTU Bibliotek er partner i et projekt for mere og bedre anvendelse af Extended Reality-teknologi – i form af eksempelvis 3D-briller – i danske industrivirksomheder. Projektet er støttet af Industriens Fond.

Når en industrivirksomhed udvikler og bygger en ny industrimaskine, har medarbejderne traditionelt bygget maskinen efter en tegning – altså en model i to dimensioner. Men en model af maskinen – set gennem en 3D-brille – vil gøre det lettere at forstå maskinen rummeligt og forestille sig, hvordan maskinen skal bygges. 3D-brillen kan endda give medarbejderen informationerne i den rækkefølge, der er brug for det.

Dette er blot et eksempel på, hvordan en bedre anvendelse af digital teknologi kan mindske spildtid og forbedre arbejdsprocesserne i industrien. Derfor har Industriens Fond støttet et projekt, hvor tre industrivirksomheder får hjælp til at identificere, hvordan virtuelle applikationer kan hjælpe dem og ikke mindst, hvordan de kommer i gang med at bruge den nye teknologi, og DTU Bibliotek spiller en vigtig rolle i projektet ved at finde ny viden om, hvordan industrien kan bruge Virtual (VR), Augmented (AR) og Mixed Reality (MR) – samlet kaldet Extended Reality (XRteknologi).

Biblioteket har sammen med de to øvrige projektpartnere Virsabi og Kring blandt andet mødtes med de tre virksomheder til en række workshops i efteråret 2019 for at afdække de problemer, virksomhederne ønsker løst ved at tage XR-teknologier i brug, og hvilket konkret værktøj inden for VR, AR, eller MR, der bedst løser deres problem.

- For virksomhederne i projektet har der været stort fokus på at undgå spildtid. Eksempelvis har flere af virksomhederne udenlandske kunder, der køber deres industrimaskiner. Virksomhederne sender medarbejdere ud i verden for at vedligeholde og reparere maskinerne, hvilket er dyrt og tidskrævende. Men med XR-teknologi vil man på sigt kunne supportere flere af kunderne fra Danmark, hvilket vil spare tid og penge. Det er et af eksemplerne på gevinsterne ved at tage den nye teknologi i brug, forklarer Louise Koch, der er bibliotekets XR-medarbejder.

FRA 2D TIL 3D
DTU Bibliotek har frem til januar i år sammen med det øvrige projektteam hjulpet virksomhederne med at afdække, hvilke fordele medarbejderne i de tre udvalgte virksomheder har ved at bruge XR-teknologi, og i foråret bygger Virsabi konkrete digitale løsninger til virksomhederne på baggrund af den viden, der er opnået gennem efterårets workshops.- Hele infor

mationsflowet omkring produktionen kan forbedres. Når man på traditionel vis producerer en maskine, skal medarbejderen hele tiden se på tegninger og diagrammer, mens komponenterne sættes sammen, og desuden skal processen dokumenteres i et tredje dokument. Det giver selvsagt meget spildtid, som man kan undgå med XR-teknologi, hvor medarbejderne vil få de rigtige informationer i for eksempel en Mixed Reality-brille i den rækkefølge, vedkommende har brug for det, siger Louise Koch.

- Grundlæggende handler det om at give medarbejderne den rigtige information på det rigtige tidspunkt i de omgivelser, de har brug for det. Og samtidig giver de nye teknologier langt bedre mulighed for at videndele med kollegaer, som kan se, hvornår de kan tage over i andre led af produktionen, siger Louise Koch.

OMRÅDE MED STORT POTENTIALE
Netop XR-teknologi er et område, DTU Bibliotek allerede arbejder med at understøtte på tværs af de faglige discipliner på DTU. Biblioteket vil gennem projektet foretage målinger hos virksomhederne for at vurdere, om det har nogen effekt, at de bruger teknologierne, og til sommer udgiver DTU Bibliotek et White Paper, der beskriver processerne for virksomhederne i forhold til nye digitale løsninger. Målet med publikationen er også at give andre danske industrivirksomheder råd og vejledning om, hvordan de kan komme i gang med at anvende XR-teknologier.

DTU Bibliotek har lige nu tre medarbejdere beskæftiget med litteratursøgninger for at afdække relevante forsknings-, patent-, og markedstendenser, og hvad der er publiceret om XR-teknologi inden for det industrielle område.

- Forskere, studerende og ansatte på DTU vil alle gerne lære mere om VR, AR og MR, og ved at tage den nye teknologi i brug, kan vi på biblioteket også få nye redskaber til for eksempel at visualisere og formidle data på nye måder, siger Louise Koch.

- Det er en læreproces, hvor DTU får viden om, hvordan forskere og industri kommer i gang med at bruge de nye teknologier, og hvordan disse værktøjer kan implementeres i uddannelse, forskning og erhvervsliv. Og på sigt er det målet at skabe et digitalt læringsmiljø med adgang til viden om, hvordan man bedst bruger de nye virtuelle teknologier og skaber innovation, siger hun.

-oOo-

DTU Biblioteks medarbejdere på projektet:
Lars Binau, Teamleder, Studieservice
Louise Koch, Akademisk medarbejder
Maria Ravnkilde Christensen, Informationskonsulent
Jeannette Ekstrøm, Specialkonsulent
Henning K. Kristensen, Informationskonsulent

Forstå XR-teknologi

XR er en samlet betegnelse for Virtual (VR), Augmented (AR) og Mixed Reality (MR). VR, der er bedst kendt som de VR-briller, der giver mulighed for at se ind i en anden virkelighed eksempelvis i spil, AR, der er et virtuelt lag hen over en kendt virkelighed, ligesom i det populære spil Pokemon, og endelig MR, hvor man tager en brille på, der gør, at man har hænderne frie, mens man får en virtuel information.