Open Access

Open Access: Næsten trefjerdedele af DTU's publikationer udgives som Open Access - det er en fremgang på 9 procentpoint

torsdag 02 apr 20
|

Kontakt

Lise Ingemann Mikkelsen
Teamleder, Systeminformation
DTU Bibliotek
Open Access Indikatoren, 5. måling

Dette års måling fra Open Access Indikatoren blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet d. 1. april. Indikatoren er et mål for, hvor stor en andel af de videnskabelige publikationer fra universiteterne, der er udgivet som Open Access, dvs. med gratis og uhindret online adgang.

DTU gør det godt
DTU ligger forsat højt på listen med godt 73% Open Access målt på 3.917 publikationer, hvoraf 2.849 er Open Access. Det er en særdeles flot fremgang på hele 9 procentpoint. Andelen var sidste år på 64%. Vi er stadig kun overgået af IT Universitetet, som scorer højt på basis af ganske få publikationer.

Den gennemsnitlige, nationale fremgang gik fra 44% til 52% og når derfor ikke helt det nationale mål for Open Access for dette år på 54%. I den sammenligning gør DTU det således særdeles godt.

PilOpen Access Indikatorens seneste måling

Potentiale for mere
I opgørelsen for DTU fremgår, at 352 publikationer har et uudnyttet Open Access potentiale, dvs. publikationer, som kunne udgives Open Access. Det er publikationer, hvor forlaget tillader "parallelpublicering" af post-print-versionen/Authors accepted manuscript og hvor embargoperioden ikke er over 12 måneder. Hvis DTU's forskere sender post-print-versionen til DTU Bibliotek, tager vi os af registrering i DTU Orbit og sikrer, at copyright og eventuelle embargoperioder for offentliggørelsen overholdes.

Havde vi således sammen fanget disse 352 publikationer ville Open Access-andelen for DTU have været helt oppe på 82%!

Øgning af Open Access-andelen på DTU mod de nationale mål om 100% fra 2025 og frem er afhængig af, at DTU's forskere fortsat sender alle deres post-prints til DTU Bibliotek.

Hvad får du ud af det? Svaret er synlighed
Ved at få uploadet din post-print-version/Authors accepted manuscript til DTU Orbit kommer din forskning bredere - og sommetider hurtigere - ud og gøre gavn i forskningsmiljøet. Pointen med post-print-versionen er jo netop, at vi må gøre den tilgængelig Open Access. Din forskning bliver således tilgængelig også for dem, som ikke har købt adgang til forlagsversionen – post-printet ligger gratis tilgængelig for alle.

Vigtigheden af fri adgang til forskningsresultater er blevet ekstra tydelig i disse Corona-tider, hvor der er brug for, at alle forskere har adgang til videnskabelig litteratur for at få løse den verdensomspændende krise hurtigst muligt.

Send flere post-print
Det vigtige budskab er derfor fortsat, at DTU's forskere blot skal huske at aflevere deres post-print-versioner af artiklen, når den er klar til publicering i et videnskabeligt tidsskrift, ved at sende det til DTU Bibliotek på orbit@dtu.dk

DTU Bibliotek hjælper gerne med at sætte en automatisk rapport op, så instituttet eller centeret hver måned modtager en mail med en oversigt over de publikationer, hvor DTU Bibliotek endnu ikke har modtaget post-print. Send en mail til orbit@dtu.dk, hvis I ønsker en månedlig rapport.

Kontakt
Spørgsmål omkring forskningsregistrering og Open Access kan sendes til bibliotek@dtu.dk

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.