Mere om ORCID

Hvad er ORCID
ORCID, Open Researcher and Contributor ID, er et internationalt udbredt og unikt forsker-id, som følger dig uanset arbejdssted, stillingsbetegnelse eller navneskift. ORCID kan således bruges til at linke din forskning, dine aktiviteter og dine resultater til dig, og kun dig.

ORCID registrerer kun ikke-følsomme oplysninger såsom navn, e-mail, organisation og information om forskningsaktiviteter som publikationer, bevillinger, patenter mv. I ORCID har du fuld kontrol over hvem, der skal have adgang til dine data, og hvilke data de skal have adgang til.

ORCID-organisationen, der er international, åben, uafhængig og ikke-kommerciel, har støtte fra etablerede forlag, anerkendte universiteter og bevillingsgivere verden over, heriblandt DTU, som også er medlem. Organisationen blev etableret i 2012, og med udgangen af september 2014 var der tæt på 1 mio. registrerede ORCIDs på verdensplan.

Hvorfor ORCID
Traditionelt får forskerne tildelt citationer baseret på reference til deres navn. Men navne er ikke unikke eller konsistente, så potentielt mister forskere hver dag citationer, fordi de ikke citeres korrekt. Løsningen på problemet er ORCID.

ORCID sikrer ikke bare, at forskeren citeres korrekt, men er også med til at sikre færre administrative byrder, idet ORCID i stigende grad bliver en integreret del af de administrative processer. På den måde sikres, at forskeroplysninger i stigende grad bliver genbrugt og dermed minimeres behovet for at taste oplysninger flere gange.

Eksempler:

  • Bevillingsgivere efterspørger ORCID i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen for at lette ansøgningsprocessen (f.eks. i forbindelse med Horizon 2020).
  • Forlag indsamler ORCID i forbindelse med indsendelse af manuskripter. Dermed bliver ORCID en del af publikationernes metadata således, at arbejdet altid kan henføres til den korrekte person.
  • Universiteter og forskningsinstitutioner støtter op om udbredelsen af ORCID ved at integrere dem i lokale forskningsregistreringsdatabaser (fx DTU Orbit) og tilbyde support til at oprette et ORCID.