Om DTU Orbit

DTU's forskningsdatabase

DTU Orbit indeholder information om DTU-publikationer fra 1996 og frem.

Derudover findes også publikationer fra det tidligere Forskningscenter Risø fra 1958,DTU Miljø fra 1966, DTU Diplom (det tidligere IHK) fra 1971 samt fra DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet, DTU Space og DTU Transport dog kun fra 2007. DTU Orbit indeholder også information om et begrænset udvalg af publikationer fra før 1996 og fra nogle ansattes tidligere ansættelser.

Bemærk at DTU Orbit kun inkluderer publikationers fuldtekst, når ophavsretten tillader det.

DTU ph.d.-afhandlinger er tilgængelige i fuldtekst fra 2007 og frem.

Data fra DTU Orbit høstes også af søgemaskiner, som f.eks. Google.

PilDTU Orbit - DTU's forskningsdatabase

Registrering af forsknings-output i DTU Orbit
Forskning produceret af forskere på DTU skal registreres i DTU Orbit. Data i DTU Orbit anvendes i forbindelse med f.eks. interne statistikker og evalueringer. Desuden synliggøres DTU’s forskning til omverdenen.

Den obligatoriske registrering omfatter alle publikationer, hvor en eller flere DTU-ansatte er forfatter - dvs. hvor DTU affilieres. Derudover kan projekter og aktiviteter registreres efter behov.

Det er den enkelte ansattes eget ansvar at sikre, at listen over egne publikationer i DTU Orbit er opdateret.

Proceduren for registrering af forsknings-output
DTU Bibliotek finder og registrerer størstedelen af de publikationer, som produceres af ansatte på DTU (ca. 60% af alle publikationer). De publikationer, som vi ikke finder, skal den ansatte giv os besked om.

PilTilføj/ret forskning (for DTU-ansatte)
- se oversigt over egne publikationer i DTU Orbit med mulighed for at tilføje eventuelt manglende publikationer samt projekter og aktiviteter og editerer eget CV.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende DTU Orbit og forskningsregistrering kan rettes til orbit@dtu.dk.

PilLæs mere på DTU Inside (DTU-login)

DTU's publiceringspolitik

DTU's forskningsdatabase

Registrer forskning

PilSe DTU Inside (DTU Login)

PilTilføj eller ret i DTU Orbit
   for DTU ansatte (DTU Login)

Kontakt