Vejledning i tildeling af ISBN-numre for DTU-publikationer

Bilag til DTU’s publiceringspolitik

Både trykte og elektroniske publikationer skal have ISBN-nummer*.

Der er ingen central DTU-enhed, der tildeler ISBN-numre for DTU-publikationer. Det vil sige, at man via e-mail skal kontakte den person på det enkelte Institut/center, der har ansvar for tildeling af ISBN-numre.

Af mailen skal fremgå:
Den korrekte titel på publikationen samt forfatternavne.

Følgende DTU-publikationstyper skal IKKE skal have ISBN-nummer:

  • Ph.d.-afhandlinger.
  • Rapporter, hvis de kun trykkes til en lukket kreds og ikke er tilgængelige for den brede offentlighed, hverken som trykte eller elektroniske udgaver.
  • Rapporter, som kun uddeles til en afgrænset gruppe (fx 20 kommuner, 50 skoler eller deltagerne i en undersøgelse), hverken som trykte eller elektroniske udgaver.

 
For yderligere information henvises til Dansk ISBN-kontor


* Der er intet lovkrav om, at publikationer, der udgives i Danmark, skal tildeles ISBN, men det er DTU- politik at gøre dette.


DTU's publiceringspolitik