DTU Orbit og forskningsregistrering

DTU Orbit indeholder information om DTU publikationer fra 1996 og frem. Derudover findes også publikationer fra:

  • Det tidligere Forskningscenter Risø fra 1958
  • DTU Miljø fra 1966.
  • DTU Diplom (det tidligere IHK)  fra 1971
  • DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet, DTU Space og DTU Transport kun fra 2007.

DTU Orbit indeholder også information om et begrænset udvalg af publikationer fra før 1996 og fra nogle ansattes tidligere ansættelser.

Bemærk at DTU Orbit kun inkluderer publikationers fuldtekst, når ophavsretten tillader det.

DTU ph.d.-afhandlinger er tilgængelige i fuldtekst fra 2007 og frem.

Data fra DTU Orbit kan også søges i Den Danske Forskningsdatabase og søgemaskiner, som f.eks. Google.

Forskningsregistrering på DTU
Forskning produceret af forskere på DTU skal registreres i DTU Orbit. Data i DTU Orbit anvendes i forbindelse med f.eks. interne statistikker og evalueringer. Desuden synliggøres DTU’s forskning til omverdenen.

Den obligatoriske forskningsregistrering omfatter alle skrevne publikationer, hvor en eller flere DTU ansatte er forfatter - dvs. hvor DTU affilieres. Derudover kan projekter og aktiviteter registreres efter behov.

Det er den enkelte ansattes eget ansvar at sikre, at listen over egne publikationer i DTU Orbit er opdateret.

Proceduren for forskningsregistrering
DTU Bibliotek finder og registrerer automatisk størstedelen af de publikationer, som produceres af ansatte på DTU (ca. 60% af alle publikationer). De publikationer, som ikke findes automatisk, skal den ansatte selv give besked om:

PilTilføj/ret forskning (for DTU ansatte) - oversigt over egne publikationer i DTU Orbit, samt mulighed for at tilføje eventuelt manglende publikationer, projekter eller aktiviteter.

Download vores Quick Guide til registrering eller læs meget mere om forskningsregistrering i vores FAQ (på engelsk).

Spørgsmål vedrørende DTU Orbit og forskningsregistrering kan rettes til orbit@dtu.dk, hvor også oplæg, vejledning, undervisning mv. kan aftales.

DTU Orbit

Registrer forskning

PilTilføj eller ret i DTU Orbit
   for DTU ansatte

Kontakt

DTU's publiceringspolitik