Ophavsret for undervisere

Når du underviser, skal du være opmærksom på ophavsretten, når du

 • anvender andres billeder, logoer og lignende i f.eks. dine Powerpoint-præsentationer
 • vil dele noget materiale ud til dine studerende
 • producerer kompendier med materiale fra andre

PilLæs mere på undervislovligt.dk

Din egen undervisning

Når du underviser andre, er din undervisning automatisk også omfattet af ophavsretsloven, da den opfattes som et værk. Andre må derfor ikke optage din undervisning - hverken lyd eller billede - med f.eks. en smartphone og offentliggøre den. Ud over de ophavsretslige aspekter af dette, er der også hensynet til, at optagelsen er en personoplysning om underviseren og dermed omfattet af persondataloven.

Trykte tekster i undervisningen

Af aftalen mellem Copydan og Danske Universiteter (Kræver DTU login) fremgår nogle væsentlige punkter om kopiering, skanning og print til undervisningsbrug.

Hvad ligger inden for begrebet "kopiering"?

 • Fotokopiering (Fra papir til papir).
 • Scan og print (Fra papir til digital fil. Fra internettet og andre digitale medier til udprint på papir).
 • Digital kopiering (Fra et digitalt format til et andet digitalt format. Du må copypaste, downloade eller på anden måde digitalkopiere fra digitale medier og filer som hjemmesider, e-bøger, CD-rom'er og PDF-filer).

Hvor meget må jeg kopiere?

 • For hvert materiale må du højst kopiere 20 %, max. 50 sider pr. studerende pr. halvår.
 • Uanset en publikations længde må du altid kopiere eller printe 4 sider.
 • For tidsskrifter beregnes procentsatsen ud fra årgangens samlede sidetal.

Hvad må jeg kopiere?

 • Alle typer tekstudgivelser, f.eks. bøger, tidsskrifter og noder etc. Husk altid kildehenvisning: Titel, forfatter, forlag/udgiver og udgivelsesår, f.eks. kopi af titelblad eller kolofon. 
 • Aviser må fotokopieres og printes.
 • Digitale ressourcer, f.eks. digitale bøger og artikler, der ligger lovligt og åbent på internettet.
 • Både danske og udenlandske udgivelser.

Hvad må jeg ikke kopiere?

 • Du må ikke digitalkopiere e-artikler, e-bøger eller andre digitale ressourcer fra databaser eller søgekataloger, der skal tilgås med adgangskode, f.eks. via DTU FIndit
 • Aviser må ikke digital kopieres eller scannes.
 • Engangsmaterialer (undervisningsmaterialer, der er udformet med henblik på skriftlig besvarelse i selve materialet) må ikke kopieres. 

Hvordan skal jeg dele digitale kopier med mine studerende?

Via CampusNet, da digitale kopier kun må distribueres via et passwordbeskyttet intranet. Det er ikke tilladt at dele digitale kopier via f.eks. e-mail eller Dropbox.

Elektronisk materiale under aftale-licens via DTU Bibliotek
Aftaler med forlag kan have varierende licensbetingelser. Vi anbefaler at du undersøger muligheder og begrænsninger ved disse inden du bruger dem.

Du må:

 • Printe, downloade eller kopiere et eksemplar til eget brug
 • Citere
 • Linke til tidsskriftets / bogens hjemmeside (Anbefales til undervisningsbrug)
 • Lave dybe links til artikel eller bogkapitel f.eks. til brug for undervisning (f.eks. litteraturlister) (Anbefales til undervisningsbrug)

Du må ikke:

 • E-maile, kopiere, printe eller på anden måde distribuere PDF-filer til andre brugere
 • Fildele på åbne websites, d.v.s. ingen upload af PDF-filer
 • Fildele på lukkede websites f.eks. CampusNet, selvom de er beskyttet med password; d.v.s. PDF-filer må ikke uploades til brug for f.eks. undervisning

Særlige forhold for materialer til brug i undervisning på DTU

Vær opmærksom på, at der, i de aftaler DTU har med forlag og udbydere, kan være åbnet for muligheder for at lave f.eks. coursepacks og e-kompendier.

DTU's politik om brugsret til undervisningsmaterialer (link) sikrer at du kan bruge materialer fra andre undervisere på DTU i din undervisning.

Reglerne i forhold til brug af billeder i undervisning

DTU har indgået en aftale med Copydan Billeder (tidligere Copydan Billedkunst), der giver DTU's undervisere og studerende mulighed for at bruge alle former for billeder, der er beskyttet af ophavsretten til undervisnings- og studiebrug. Aftalen bliver løbende forlænget og er derfor stadig gældende.

Hvad må jeg ifølge aftalen?

 • Hente og bruge billeder fra åbne sider på internettet
 • Scanne og avende billeder fra trykte materialer som f.eks. bøger, tidsskrifter og magasiner  
 • Bruge alle typer billeder til f.eks. smartboard- eller Powerpoint-præsentationer
 • Dele billeder med andre DTU-undervisere, forskere og studerende via e-mail
 • Oprette et billedarkiv på CampusNet
 • Bruge billeder i Powerpoints uden for DTU på institutioner, der har en tilsvarende aftale med Copydan Billeder, eksempelvis Københavns Universitet, Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet  

Hvad må jeg ikke ifølge aftalen?

 • Bruge billederne uden for DTU på institutioner, virksomheder m.fl., der ikke har en tilsvarende aftale med Copydan Billeder
 • Anvende billederne til andre formål end undervisning
 • Foretage ændringer i billederne
 • Gøre billederne tilgængelige på åbne netværk

Husk, at du altid har mulighed for at kontakte den enkelte rettighedshaver om brug af et specifikt billede.


Kontakt DTU's ophavsretsgruppe på ophavsret@dtu.dk hvis du har spørgsmål.