Ophavsret for studerende

Ophavsretten tilhører den eller de personer, der har skabt værket - uanset om det er en tekst, et billede, en forelæsning, et diskussionsindlæg, en oversættelse eller andet.

Tekster, billeder og andre værker er beskyttet i 70 år efter ophavsejerens død - derefter kan de frit benyttes, men altid med kildeangivelse. Man må ikke udgive andres værker som sine egne.

Man må gerne citere fra beskyttede værker, men kun i meget begrænset omfang og kun med kildeangivelse. Læs om citater og hvordan du undgår plagiering på:

PilStopplagiat.nu

Du må:

 • Skanne eller kopiere fra bøger og tidsskrifter til eget brug
 • Citere tekst fra andre værker med tydelig kildehenvisning
 • Citere fra sider på nettet med tydelig kildehenvisning
 • Bruge billeder, hvor ophavsretten er udløbet
 • Optage en lyd- eller billedfil af en forelæsning, hvis underviser har givet tilladelse, og hvis der ikke er andre studerende der har oplæg
Du må ikke:
 • Skanne eller kopiere fra bøger og tidsskrifter til andre
 • Videresende filer som du har adgang til som studerende, f.eks. tidsskriftartikler
 • Kopiere andres tekster ind og udgive dem som dine egne
 • Bruge beskyttede billeder til illustration af en opgave, f.eks. tegneseriefigurer, uden tilladelse fra rettighedshaver

 

Reglerne i forhold til brug af billeder i undervisning

DTU har indgået en aftale med Copydan Billeder (tidligere Copydan Billedkunst), der giver DTU's undervisere og studerende mulighed for at bruge alle former for billeder, der er beskyttet af ophavsretten til undervisnings- og studiebrug. Aftalen bliver løbende forlænget og er derfor stadig gældende.

Hvad må jeg ifølge aftalen?

 • Du må hente og bruge billeder fra åbne sider på internettet
 • Scanne og avende billeder fra trykte materialer som f.eks. bøger, tidsskrifter og magasiner  
 • Bruge alle typer billeder til f.eks. smartboard- eller powerpoint-præsentationer
 • Dele billeder med andre DTU-undervisere, forskere og studerende via e-mail
 • Oprette et billedarkiv på CampusNet
 • Bruge billeder i powerpoints uden for DTU på institutioner, der har en tilsvarende aftale med Copydan Billeder, eksempelvis Københavns Universitet, Aalborg Universitet eller Aarhus Universitet  

Hvad må jeg ikke ifølge aftalen?

 • Du må ikke bruge billederne uden for DTU på institutioner, der ikke har en tilsvarende aftale med Copydan Billeder
 • Anvende billederne til andre formål end undervisning
 • Foretage ændringer i billederne
 • Gøre billederne tilgængelige på åbne netværk

 

 

Kontakt DTU's ophavsretsgruppe på ophavsret@dtu.dk hvis du har spørgsmål.