Brug links i undervisningsmaterialet, ikke print og pdf’er

DTU betaler årligt en afgift til Copydan for de kopier, papir eller elektronisk, der laves på hele universitetet. Afgiften bygger på en aftale indgået mellem DTU via Danske Universiteter og Copydan, og som trådte i kraft 1. januar, 2017.

Kopier i denne sammenhæng dækker over:

  • Kopier fra kopimaskiner på DTU
  • Kopier fra kompendier brugt i undervisningen
  • Kopier af materiale, som artikler, rapporter, bøger og uddrag af disse, brugt i undervisningen

- og gælder både analog og digital kopiering, dvs. både til papir og til lagring fx som filer i grupper på DTU Inside (CampusNet).

Lav dybe links
Copydan tæller kun kopierede og skannede materialer. Links til den originale tekst er altså uden for optællingen. Det er derfor vigtigt at formidle links frem for prints og pdf'er. Man kan nemlig lave dyb-link til langt de fleste artikler og materialer i stedet for at lægge pdf’er i fildelingen i kursusgruppen på DTU Inside (CampusNet).

Bevar adgang
Brug af links giver også et mere retvisende billede af forbruget, når DTU Bibliotek skal vurdere, hvilke materialer, der skal købes eller genkøbes licenser til. Kopier delt og brugt i undervisningen tæller ikke med i DTU Biblioteks vurderingsgrundlag.