Open Access-begreber

APC Article Processing Charge. Det beløb, som et forlag tager for at gøre den endelige artikel Open Access (Gylden Open Access).
CTA Copyright transfer agreement.
DTU Orbit DTU's forskningsdatabase eller "institutional repository"; se orbit.dtu.dk
 Embargo-periode Embargo-perioden er det tidsrum forlaget bestemmer, der skal gå, før en forfatter må lægge sin publikation ud som open access. Periodens længde varierer, almindeligvis er den på 6 - 24 måneder.
Grøn Open Access Forfatteren (eller forfatterens institution) arkiverer selv artiklen i et åbent repository, fx et institutional repository - oftest artiklens post-print version.
Gylden Open Access Forfatteren (eller forfatterens institution) betaler et engangsbeløb til forlaget for, at de publicerer en artiklen, så den bliver offentligt tilgængelig, OA.
Open Access-tidsskrifter Directory of Open Access Journal (DOAJ) er et register over Open Access-tidsskrifter.
Parallel-publicering Artiklen publiceres i et tidsskrift på et eksternt forlag og selvarkiveres efterfølgende i et repository.
Peer-review Peer-review er den process, hvor forfatterens videnskabelige arbejde, forskning eller teorier bliver vurderet af andre eksperter inden for samme område. På dansk bliver det også kaldt fagfællebedømmelse.
Post-print  Et post-print er en digital version af en videnskabelig artikel efter den er peer reviewed; kaldes også authors final manuscript eller authors final version eller accepted version. Post-print er accepteret til publicering og har gennemgået peer review, men er endnu ikke er blevet sat op med tidsskriftets layout. Det intellektuelle indhold er altså identisk med den version, som vil blive publiceret senere i tidsskriftet.
Pre-print Et pre-print er et udkast til en videnskabelig artikel i et peer reviewed videnskabeligt tidsskrift, inden den har gennemgået peer reviewet og er udgivet. Et pre-print er ikke nødvendigvis identisk med den endelige, publicerede artikel.
Publisher version Publisher version er pdf-filen af artiklen fra tidsskriftets webside.
Repositories Et repository er et database til indsamling, bevaring og formidling i digital form af den videnskabelige produktion på en forskningsinstitution. DTU's repository er DTU Orbit. Se også listen over OA repositories.
Selvarkivering Forfatter eller forfatterens institution sikrer selv arkivering af artiklen i et repository. Størstedelen af forlag tillader en eller anden form for Open Access selvarkivering, men oftest er det med et pre-print eller et post-print af artiklen.
SHERPA / RoMEO SHERPA / RoMEO er et website med oversigt over de forskellige forlags retningslinjer og mulige copyright-undtagelser i forhold til Open Access selvarkivering.
Tidsskrifttype Traditionel, hybrid eller Open Access:
 
1) Traditionelle tidsskrifter tilbyder ikke Open Access,
2) Hybride tidsskrifter tilbyder Open Access mod betaling fra forfatteren
3) Open Access tidsskrifter er tidsskrifter, hvor alt indholdet er gratis for brugeren - nogle af tidsskrifterne kræver en betaling fra forfatteren, som ofte bliver kaldt APC.
Toll Access Betyder der kun er adgang til artiklen, hvis der er betalt abonnement på tidsskriftet.