Langtidsopbevaring af data

Visse forskningsdata er værd at opbevare i længere tid.

Al data, som ligger til grund for forskningspublikationer, bør opbevares i minimum fem år efter udgivelse eller anden offentliggørelse, se DTU's politik for opbevaring af primære materialer og data (pdf). Visse forskningsdata er dog værd at opbevare i længere tid.

Det er relevant at arkivere forskningsdata, hvis:

  • de er værdifulde (økonomisk/forskningsmæssigt)
  • de ikke kan reproduceres – eller hvis reproduktion er meget ressourcekrævende
  • de er interessante for fagfæller eller for forskere inden for andre forskningsområder
  • eksterne (samarbejds)partnere stiller krav om det.

For tips til hvilke forskningsdata, der bør arkiveres og opbevares for fremtiden, se Five steps to decide what data to keep

For at sikre, at forskningsdata kan opbevares for eftertiden, kræver det, at du: