Dataarkiver

Data repositories.

Med mindre du har indgået aftaler med eksterne aktører eller samarbejdspartnere, som stiller krav om særlige procedurer, så anbefaler DTU, at du gør din forskningsdata FAIR (dvs. Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Den bedste måde at gøre dine data FAIR, er at udgive dine data i et dataarkiv, f.eks. DTU Data (se nedenfor).

Dataarkiver
Der er mange arkiver at vælge imellem, og dine udvælgelseskriterier beror naturligvis på dine behov og den type forskningsdata, du ønsker at arkivere. Når du vælger et arkiv til langtidsopbevaring af dine data, er der dog en række vigtige forhold, du skal være opmærksom på.

Et arkiv bør:

  • være almindelig kendt og anerkendt af forskere inden for dit forskningsfelt og fokuseret på forskningsdata
  • have en datapolitik bl.a. med oplysninger om, hvem der kan få adgang til arkivet og de data, det indeholder, samt tydelige beskrivelser af deres standard- og brugsbetingelser
  • være stabilt og gerne have en bæredygtig organisation bag sig. Det er en fordel, hvis det administreres af en såkaldt “juridisk person” – eksempelvis universiteter eller biblioteker
  • understøtte almindeligt kendte metadata-standarder
  • tilbyde langtidsholdbare og unikke ID’er. Det gør data levedygtige, unikke og citerbare, fx via DOI'er
  • tilbyde standardlicensvilkår for dataset
  • være certificeret og/eller leve op til særlige arkivstandarder

Nogle arkiver tilbyder desuden forskellige services, så som fagfællebedømmelse af dataset, versionering, håndtering af embargoperioder og adgangskontrol, download-statistikker og andre typer af metrikker.

DTU Data

I 2019 har vi etableret DTU's egent data repository, som giver forskerne adgang til at håndtre deres data på forsvarlig vis. DTU Data tilbyder opbevaring, adgangskontrol, publiceringsmuligheder, sikkerhedskopiering, licenser, mulighed for langtidsopbevaring mm.. DTU Data bygger på en figshare platform og vedligeholdes af DTU Bibliotek - og data opbevares servere på DTU.
PilDTU Data

Tildeling af DOI

- publikationer, rapporter og datasæt

PilLæs mere om DOI

Forskningsdata fra DTU

PilDTU Data
DTU's repository til opbevaring og publicering af forskningsdata.

PilFolder om DTU Data (pdf)

Pil Publishing you research data (pdf)
Pil DTU Data - brugermanual (pdf)

Dataarkiver

Eksempler på arkiver, der lever op til kriterierne:

Registry for Research Data Repositories er et online register, der giver et godt overblik over mere end 1500 dataarkiver sorteret efter forskningsområde.