Research data

Forskningsdata og data management

Mængden af forskningsdata vokser eksponentielt, og evnen til at kunne administrere og udnytte forskningsdata effektivt er en forudsætning for at indfri DTU’s ambition om at være blandt de fem bedste tekniske universiteter i Europa. Samtidig møder alle forskningsinstitutioner stigende krav om sikker lagring, åbenhed og høj forskningsintegritet.

Forskningsdata
Forskningsdata er alle de resultater og analyser, der ligger bag forskningsprojektets opdagelser og konklusioner. Forskningsdata kan have meget forskellig karakter og forskellige formater. Nogle data er følsomme eller fortrolige og kræver særlig opmærksomhed, fx persondata.

Man opdeler ofte forskningsdata:

  • Primært materiale er ethvert materiale som danner basis for forskningen, dvs. prøver, eksemplarer, notesbøger, laboratoriejournaler, interviews, tekster og litteratur, digitale rådata, optagelser, noter og computerkode mm. Alt, som er nødvendigt for at kunne reproducere og evaluere afrapporteringen af forskningsresultaterne og de forsøg og processer, der har ledt frem til disse.
     
  • Data er detaljerede optegnelser om primær materialet, som danner basis for de analyser, som bruges til at skabe resultaterne.

Data management
Sikker håndtering af forskningsdata og god data management er en forudsætning for forskningens troværdighed og for, at resultaterne kan reproduceres. Data management er relevant i alle faser af et forskningsprojekt: i planlægningen, i selve forskningen og i publiceringen samt ved deling af resultaterne - altså også efter projektets afslutning.

Kontakt

E-mail:
datamanagement@dtu.dk

Telefon:
45 25 72 50

Opbevaring af primære materialer og data