Research data

Forskningsdata og data management

Mængden af forskningsdata vokser eksponentielt, og evnen til at kunne administrere og udnytte forskningsdata effektivt er en forudsætning for at indfri DTU’s ambition om at være blandt de fem bedste tekniske universiteter i Europa. Samtidig møder alle forskningsinstitutioner stigende krav om sikker lagring, åbenhed og høj forskningsintegritet.

Forskningsdata
Forskningsdata er alle de resultater og analyser, der ligger bag forskningsprojektets opdagelser og konklusioner. Forskningsdata kan have meget forskellig karakter og forskellige formater. Nogle data er følsomme eller fortrolige og kræver særlig opmærksomhed, fx persondata.

DTU Data er DTU's repository til opbevaring og publicering af forskningsdata. DTU data gør det muligt publicere, synliggøre og finde forskningsdata, der er genereret i forskningsprojekter på DTU eller af DTU-forskere. 
PilDTU Data

Data management

Sikker håndtering af forskningsdata og god data management er en forudsætning for forskningens troværdighed og for, at resultaterne kan reproduceres. Data management er relevant i alle faser af et forskningsprojekt: i planlægningen, i selve forskningen og i publiceringen samt ved deling af resultaterne - altså også efter projektets afslutning.
PilGuide til data management

Kontakt

E-mail:
datamanagement@dtu.dk

Telefon:
45 25 72 50

Opbevaring af primære materialer og data

Forskningsdata fra DTU

PilDTU Data
DTU's repository til opbevaring og publicering af forskningsdata.

PilFolder om DTU Data (pdf)

Pil Publishing you research data (pdf)
Pil DTU Data - brugermanual (pdf)