Forskningsanalyse

DTU Bibliotek udarbejder bibliometriske analyser af DTU’s forskningspublikationer for universitet, institutter, sektioner og forskere. Analyserne indgår bl.a. i DTU's og institutternes årsrapporter, afrapportering på strategisk rammekontrakt samt til benchmarking med andre universiteter og afdækning af DTU’s samarbejde med universiteter og erhvervsliv.

Vi står også for indberetning til internationale universitetsranglister, samt analyse og formidling af DTU's placeringer her.

Til at understøtte analysearbejdet benytter vi i stigende grad DTU Research Analytics Platform, som DTU Bibliotek også drifter og videreudvikler. Denne platform giver et overblik over forskernes, sektionernes og institutternes forskningsoutput og citationsimpact baseret på publikationer i Web of Science. Således understøtter platformen også evalueringen af DTU's institutter og sektioner og leverer indikatorer til internationale forskningsevalueringer.
PilDTU Research Analytics Platform (DTU-login)

Kontakt

Anna Christina Steensboe
Chefkonsulent, Forskningsanalyser
AFRI
51 15 74 05