Personale og organisation

Bibliotekschef Gitte Bruun Jensen 

Biblioteket har ca. 40 ansatte organiseret i tre teams, men tværgående projekter og fora, der inddrager medarbejdere fra hele biblioteket, er en væsentlig del af arbejdsformen.

DTU Bibliotek organisation

 

DTU-reference

DTU Bibliotek er organisatorisk en del af DTU og er placeret i Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation (AFRI), under direktør Jakob Fritz Hansen.