Projekter og partnere

Nationale forhold
DTU Bibliotek deltager i og leder en række nationale projekter, som bidrager både til national biblioteksudvikling og intern kompetenceudvikling. Mange af projekterne finansieres via DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

DTU Bibliotek er engageret i projekter inden for Open Access-området og har sikret markante bidrag til støtte for den danske grønne Open Access-strategi.

Open Science står højt på dagsordenen, og det gør den også for DTU Bibliotek. Vi indgår i projekter om kompetenceudvikling inden for Open Science på tværs af de danske forskningsbiblioteker.

På data management-området har DTU Bibliotek i flere år været omdrejningspunkt for at etablere strukturer for forskningsdata. Et vigtigt resultat har været produktionen af et e-læringskursus om god praksis i data management, som bidrager positivt til forskeres arbejde med forskningsdata:
eLearning course about the importance of good research data management

Forskningsbibliotekerne har så småt begivet sig ind i projekter på tværs af den traditionelle forskning og det, borgerne interesserer sig for, også kaldet citizen science. DTU Bibliotek bidrager i et nationalt citizen science-projekt, hvor biblioteket deltager sammen med forskere fra DTU Aqua.

DTU Bibliotek er i disse år leverandør på Den Danske Forskningsdatabase (DDF) og den nationale Open Access Indikator i et aftaleforhold med Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

DTU Bibliotek spiller også en aktiv rolle i DFFU’s (Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker) indsats for at fremme forskningsbibliotekernes initiativer, samarbejde og erfaringsudveksling. Vi bidrager til arbejdet i en række af DFFU’s forskellige fora og deltager løbende i foreningens konferencer og temadage

Internationale samarbejder
På internationalt plan understøtter DTU Bibliotek den overordnede DTU-vision om at sikre et højt internationalt niveau inden for teknisk videnskab og naturvidenskab.

I lighed med det øvrige DTU har biblioteket samarbejde med øvrige nordiske tekniske universiteter i Nordic 5 Tech og i EuroTech. Desuden har vi tætte samarbejdsrelationer medbibliotekerne på ETH i Schweitz, Delft i Holland og TIB i Hannover.