Personale og organisation

DTU Bibliotek
Bibliotekschef Gitte Bruun Jensen 

Biblioteket har ca. 45 ansatte organiseret i tre teams, men tværgående projekter og fora, der inddrager medarbejdere fra hele biblioteket, er en væsentlig del af arbejdsformen.  


DTU-reference
DTU Bibliotek er organisatorisk placeret i Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation (AFRI), under direktør Jakob Fritz Hansen.