DTU Bibliotek personale

Personale og organisation

DTU Bibliotek
Bibliotekschef Gitte Bruun Jensen 

Biblioteket har ca. 45 ansatte organiseret i tre teams, men tværgående projekter og fora, der inddrager medarbejdere fra hele biblioteket, er en væsentlig del af arbejdsformen.  


DTU-reference
DTU Bibliotek er organisatorisk placeret i Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling (AIS), under Underdirektør Jakob Fritz Hansen.