Om DTU Bibliotek

DTU Bibliotek er universitetsbibliotek for Danmarks Tekniske Universitet, DTU, samt nationalt center for teknisk og videnskabelig information.

DTU Biblioteks mission 
DTU Bibliotek er et førende brugerfokuseret og innovativt forskningsbibliotek, som understøtter DTU’s forskninguddannelse og samarbejde.
 

 

Støtte til forskning Samarbejde Støtte til uddannelse

DTU Biblioteksforum

DTU Bibliotek
DTU Biblioteksforum er DTU Biblioteks rådgivende organ med repræsentanter fra alle DTU's 20 institutter samt to studerende fra Polyteknisk Forening, PF.
DTU Biblioteksforum mødes to gange årligt.