Referenceværktøj

Der er to hovedformål med have referencer:

  1. De skal yde dokumentation for den del af teksten, der bygger på andres arbejde, så det er muligt at identificere, hvad der er resultat af egen tankevirksomhed, og hvad der stammer fra andre kilder. Argumentationen eller påstanden kan efterfølgende afprøves, og det kan vurderes, om arbejdet bygger på et gyldigt grundlag, eller om vigtig information mangler.
     
  2. Referencerne skal sikre mulighed for identifikation og genfinding af de omtalte dokumenter.

Hvorfor referencehåndtering?
Det gode videnskabelige arbejde kendetegnes ved velovervejet brug af kilder. Det er vigtigt at redegøre for disse kilder for at kunne dokumentere ens resultater og konklusioner korrekt ud fra den litteratur, man har læst og anvendt.

Læseren skal kunne vurdere, om det pågældende arbejde bygger på indhold og intellektuel tankevirksomhed, som stammer fra andre. Derudover er det også uærligt ikke at give sine kilder den anerkendelse, de fortjener.

Der er tale om en balanceakt på flere punkter: hvis man citerer andre i meget stort omfang, kommer produktet til at savne originalitet; hvis man undlader at gøre det, bliver det subjektivt og uvidenskabeligt.

Værktøjet Mendeley
DTU har adgang til den udvidede Mendeley Institutional Edition
PilMendeley & DTU
PilMendeley

 
PilLær mere om referencehåndtering på DTU Biblioteks kurser

Litteraturhenvisninger

Der er er flere metoder til at skrive referencer i videnskabelige arbejder.

DTU har ikke en foretrukken metode, men du kan med fordel benytte en af disse, se guides:

PilAPA
   fra DTU Diplom

PilMLA
   fra Cornell University Library