Aflevering af trykte bøger

Du kan aflevere bøger ved Biblioteksservice i åbningstiden, ved selvbetjeningsterminalen, sende dem med posten eller aflevere dem i bibliotekets postkasse ved indgangen.

Hjemkaldelse og erstatning
Hjemkaldelse sker pr. e-mail til den adresse, vi har fra din registrering. Det vil for DTU-ansatte sige deres officielle DTU-mail, og for DTU-studerende bruger vi altid deres studie-mail (s-mailen).

1. hjemkaldelse er gratis.  
2. hjemkaldelse er også gratis.
3. hjemkaldelse koster 150,00 kr i administration samt et erstatningsbeløb.

Størrelsen på erstatningsbeløbet bliver fastsat ud fra en vurdering af omkostningerne ved at genanskaffe tilsvarende materiale. Erstatningsbeløbet kan udover selve genanskaffelsesprisen også omfatte administrationsgebyr for omkostningerne ved anskaffelse.

Efter en periode på 20 dage sendes erstatningskravet til indkrævning hos SKAT, og låneren får meddelelse om dette.

Bliver det lånte materiale afleveret inden sagen er sendt til SKAT, skal låneren kun betale gebyret. Erstatningsbeløbet tilbagebetales ikke, hvis brugeren herefter afleverer genfundet materiale.

PilBetale dine udeståender
Betal elektronisk med Dankort, MasterCard, Visa eller JCB.
 

Blokering
Hvis en låner skylder DTU Bibliotek mere end 500 kroner, blokeres der for yderligere lån af trykte materialer samt for fornyelser. Betales det skyldige beløb, fjernes blokeringen.

Ansattes mellemværende med DTU Bibliotek bliver løbende faktureret det institut, den ansatte er tilknyttet, og de bliver derfor ikke blokeret.

Kontakt