Lån af bøger

FTU Findit Printed Books

DTU Findit stiller største delen af bibliotekets litteratur til rådighed online, bl.a. 450.000 e-bøger, men du kan også låne bøger fra den fysiske samling på ca. 290.000 trykte bøger. De trykte bøger indgår i søgningen i DTU Findit.

DTU Bibliotek har i mange år fokuseret alene på at indkøbe e-bøger fremfor at købe trykte bøger - vi køber stort set ikke trykte bøger længere. Inden du låner en bog fra hylderne, er det derfor vigtigt, at du tjekker, om den findes i en nyere udgave. Eller om der findes en nyere e-bog om samme emne. Du tjekker det let med en søgning i DTU Findit.

For at kunne låne og reservere bøger på DTU Bibliotek skal du være registreret i vores brugerdatabase,
Pillæse mere om dette under Få adgang til DTU Findit


Du kan læse mere om de praktiske ting i forbindelse med udlån og aflevering herunder:

PilLån fra DTU Bibliotek
PilLån fra andre biblioteker
PilFornyelse af lån af bøger
PilAfleveringKontakt

Brugeroplysninger

DTU studerende og ansatte er automatisk registreret som brugere på DTU Bibliotek

PilRegistrering
PilReset password

Biblioteker uden password kan kontakte DTU Bibliotek på libraryaccount@dtu.dk